Nyhet | 2012-01-11 | 09:17

Vattenfall slutför försäljning av verksamhet i Finland

Försäljningen av Vattenfalls finska eldistribution och värmeverksamhet till Lakeside Network Investments har slutförts.   Försäljningsavtal med Lakeside Network Investments – ett konsortium med bolagen 3i Infrastructure plc, 3i Group plc, GS Infrastructure Partners och Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company – skrevs i december 2011 till ett värde av cirka 14 miljarder kronor (cirka 1.54 miljarder euro). Försäljningen i Finland omfattar Vattenfalls eldistribution samt värmeverksamheten. Transaktionen kommer att bokföras i bokslutet för första kvartalet 2012. Vattenfall behåller sin verksamhet inom elförsäljning och vattenkraft i Finland. Försäljningen är ytterligare ett steg i Vattenfalls nya strategiska inriktning som innebär en fokusering på de tre huvudmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna samt på vissa strategiska projekt i andra länder. Transaktionen förbättrar bolagets finansiella flexibilitet och bidrar till att uppnå Vattenfalls mål att tillhöra ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.