Nyhet | 2010-03-19 | 14:51

Vattenfall slutför försäljningen av Nuon Deutschland

Vattenfall har slutfört försäljningen av Nuons tyska dotterbolag. Energihandelsföretaget Nuon Deutchland GmbH köps av ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG (tidigare SEWAG). Vattenfall förvärvade 49 procent av aktierna i det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy den 1 juli 2009 och övertog samtidigt den operativa kontrollen över Nuon. EU- kommissionen godkände förvärvet på villkor att Vattenfall avyttrar alla aktier i Nuons tyska dotterbolag Nuon Deutschland GmbH. Vattenfall påbörjade följaktligen en försäljningsprocess i augusti 2009 och har nu genomfört försäljningen. Slutliga avtal tecknades den 18 mars 2010, med retroaktiv verkan från och med 1 januari 2010. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.