Nyhet | 2008-06-26 | 07:59

Vattenfall startar vindkraftprojekt i Hjuleberg

Nu går startskottet för Vattenfalls nittonde vindkraftprojekt. Det sker i närheten av Hjuleberg, Falkenbergs kommun.

Området är en skogsfastighet och har i förstudien visat sig ha goda förutsättningar för vindkraft. En projektgrupp startar nu arbetet med att mäta vindförhållanden på plats och att undersöka markförhållanden och infrastruktur för anslutning till elnätet.

- Under förutsättning att samrådsprocessen går bra och att projektet får lokal acceptans och visar lönsamhet har vi som målsättning att etablera 15-20 vindkraftverk. Det skulle motsvara hushållsel för upp till 25 000 hem under ett år, säger Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Parallellt med studierna inleds tillståndsprocessen med närboende, myndigheter och allmänhet. Här finns möjlighet att påverka och ge synpunkter. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och ellagen. Ett första informationsbrev har nu nått de närboende och kommer att följas av informationsaktiviteter under hösten.

Vattenfalls målsättning är att öka andelen vindkraft med 8 TWh till år 2016. Det motsvarar hushållsel för cirka 1,6 miljoner hem och gör Vattenfall till Nordens största investerare i förnybar energi.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 070-539 70 77

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Läs mer

Hjuleberg vindkraftpark
Om vår vindkraft