Nyhet | 2010-06-04 | 13:24

Vattenfall stödjer teknikutveckling för biomassa

En ny teknik för att uppgradera biomassa till högkvalitativt fast bränsle får stöd av Vattenfall. Den nya tekniken har tagits fram av det holländska forskningscentret ECN (Energy Research Centre of the Netherlands), som nu har ingått partnerskap med Vattenfall för att pröva tekniken i stor skala – ett viktigt steg mot kommersiell tillämpning. Den så kallade BO2-tekniken är en kombination av värmebehandling (torrifiering) och förtätning till pellets eller briketter av biomassa. Med denna teknik kan en mängd olika sorters biomassa (som trädrester och flytande jordbruksavfall) uppgraderas till fasta biobränslen av hög kvalitet. Forskningscentret ECN har de senaste åren genomfört omfattande tester av tekniken i laboratorium och pilotskala (50-100 kg/h). Storskalig demonstration är nästa logiska steg mot kommersiell tillämpning. Vattenfall kommer att utforma de tekniska kraven för en demonstrationsanläggning. Upphettning utan syre Torrifiering innebär att biomassa hettas upp utan syre till en temperatur på 200 till 300 grader Celsius, samma princip som används för att rosta kaffebönor. Därmed ändras biomassans egenskaper så att den blir lättare att mala och mer hållbar, vilket gör att den kan lagras utomhus. Genom förtätning får den sedan en fast form lämpad för transport och sameldning i koleldade kraftverk. Det fasta biobränslet innehåller mer än 90 procent av energin i den ursprungliga biomassan. EU betraktar torrifiering som en nyckelteknik för att minska utsläppen och nå målen för 2020. Vattenfall är en av Europas största användare av biomassa och räknar med att detta bränsle får ökad betydelse i framtiden. Vattenfall ser BO2-tekniken i ett strategiskt perspektiv för att nå målen att minska koldioxidutsläppen och utveckla energilösningar för ett hållbart samhälle.