Nyhet | 2009-05-23 | 09:59

Vattenfall största investeraren i Sverige

Signaturen Vattenrallare undrar vad som pågår i Vattenfall. Svaret är att det byggs och investeras för fullt. Vattenfall är troligen den största enskilda investeraren i Sverige, alla branscher inräknade. Det är särskilt betydelsefullt i den nuvarande djupa lågkonjunkturen. Vi räknar med att investera totalt 102 miljarder kronor i Sverige 2007-2016. Av detta går 41 miljarder kronor till utbyggnad av vindkraft. Just nu är Stor-Rotliden i Åsele kommun aktuellt, där vi bygger en landbaserad vindkraftpark med 40 vindkraftverk för 1,5 miljarder kronor. Andra prioriterade områden är uppgradering och effektivisering av vattenkraft (11 miljarder kronor), förstärkning av elnäten (25 miljarder kronor) samt uppgradering och effektivisering av kärnkraft (25 miljarder kronor). Vattenfall är idag ett europeiskt energiföretag, och spelar en ledande roll i det globala klimatarbetet. Vi har ställt som mål att vår egen verksamhet ska vara klimatneutral år 2050 (i Norden 2030) och visat hur det kan gå till. De övriga europeiska energiföretagen har anslutit sig till samma mål. Förvärvet av holländska Nuon ger oss möjlighet att påskynda omställningen av detta företags verksamhet till låga koldioxidutsläpp och god lönsamhet. Större delen av Vattenfalls vinst investeras för att trygga framtidens klimatvänliga och rena energiförsörjning och samtidigt öka företagets värde. En annan del går som avkastning till svenska staten. Bara i år blev det 6,5 miljarder kronor. Erik von Hofsten presschef Vattenfall Norden