Nyhet | 2012-11-21 | 11:10

Vattenfall Sustainable Cities får gehör inom EU

På en EU-konferens fick Vattenfall möjlighet att berättade om hur värmedrivna lösningar kan bidra till att EU når de satta målen för minskad energiförbrukning.

Den 9 oktober arrangerades en EU-konferens av EuroHeat&Power, i Bryssel. Syftet med konferensen var att sätta fokus på innovationsprojekt inom fjärrvärme och kyla i Europa.

Mia Nordström från Sustainable Cities på Business Development var en av föredragshållarna och beskrev hur Vattenfall tillsammans med Uppsala kommun och åtta byggföretag planerar för att bygga ett nytt hållbart bostadsområde.

Bland annat utreds tre fjärrvärmedrivna innovationer, lösningar som traditionellt drivs på elektricitet. Dessa är fjärrvärmedrivna byggbodar, absorbtionskyla och vitvaror, det vill säga torktumlare, tvättmaskiner och diskmaskiner. Innovationerna möjliggör en ekonomi som stöder fjärrvärmeanslutning av nya energisnåla bostäder. Intresset för Uppsalaexemplet och Vattenfalls arbete med energismarta lösningar var stort under konferensen.

- Det känns bra att kommissionen och Vattenfall City Partnership har en gemensam syn på hur EU ska styra mot resurseffektiva och hållbara lokala energisystem. EuroHeat&Power har stort inflytande när det gäller att skapa en medvetenhet om fördelarna med kraftvärme, fjärrvärme och kylalösningar i hållbara städer, säger Mia Nordström.

Fjärrvärmedrivna lösningar är i linje med att nya distrikt blir mer exergimedvetna och kan hjälpa medlemsstaterna inom EU att uppnå primärenergimålen om en minskad energiförbrukning.

Eva Hoos på EU:s Energieffektiviseringsenhet sade att kraftvärme och fjärrvärme kommer att spela en avgörande roll för att nå EU’s 2020 mål.

Enligt EuroHeat&Power har EU fortfarande stort fokus på elektricitet. Eftersom den färdplan som finns inte riktigt adresserar värme, kommer en plan för att inkludera värme att läggas till. Vi kommer att se en större integration mellan städernas infrastruktur och energiplanering och på så sätt kommer starkare, mer hållbara regioner att växa fram.

Detta bekräftar behovet av Vattenfall’s City Partnership arbete med smarta lokala energilösningar i städer.

Under konferensen lanserades även ett Fjärrvärmepris för studenter, som Vattenfall stöder. Ansökan kan göras fram till 8 januari, 2013. Vattenfalls kontaktperson är Per Hellström.

Presentationerna från konferensen (nytt fönster)

Fakta:

Exergi
Energins mått på kvalitet kallas exergi, det är ett mått på vad energin kan användas till.

Primärenergi
Avspeglar hur mycket ursprunglig energi som krävs för att producera en energienhet, det är ett mått på resurseffektivitet.

Kraftvärmeverk
En kombinerad kraftanläggning som kan bestå av flera olika enheter som producerar el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga.

EU:s 2020 mål
EU:s 20-20-20-mål innebär att växthusgaserna ska minskas med 20 procent, att minst 20 procent av energin ska vara förnybar och att energieffektiviteten ska öka med 20 procent, fram till år 2020.