Nyhet | 2009-12-01 | 10:40

Vattenfall tar ansvar för kolkraften

Kommentar till Aftonbladets artikel 2009-11-30 om Vattenfalls kolkraft

I en nyhetsartikel i Aftonbladet 2009-11-30 sägs att Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige. Det stämmer inte, men sant är att Vattenfall har en omfattande verksamhet som släpper ut stora mängder koldioxid. Anledningen är att Vattenfall idag är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i flera länder där kolkraft spelar en helt annan roll för energiförsörjningen än i Sverige.

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga så måste Vattenfall vara lönsamt. Det kräver att vi växer. Utanför Norden är kol idag den dominerande källan till elproduktion.

Sverige har mycket förnybara naturresurser och relativt liten befolkning. I Tyskland och Polen och många andra länder är det precis tvärtom. Den svenska elproduktionen består till lika delar av vattenkraft och kärnkraft – med ett litet tillskott av huvudsakligen biobränslebaserad värmekraft samt vindkraft. Flera stora europeiska länder saknar i stort sett förutsättningar för vattenkraft.

Kol står för 50 procent av elproduktionen i Tyskland, 95 procent i Polen, 40 procent i Holland, 40 procent i England, och så vidare. Det går inte att lägga ner den produktionen omgående. Det är inte möjligt inom överskådlig framtid att bygga ut tillräckligt med förnybar energi för att ersätta kolet i energiförsörjningen.

År 2008 släppte Vattenfall ut omkring 83 miljoner ton koldioxid, huvudsakligen från anläggningar i Tyskland, Polen och Danmark. Det är mer än Sveriges sammanlagda koldioxidutsläpp som de senaste åren legat runt 60 miljoner ton per år.

Vi har en strategi för att minska utsläppen och på sikt få bort dem helt. Vi investerar kraftigt i förnybar energi, vi satsar på koldioxidlagring, vi ersätter kol med biobränsle och vi ökar effektiviteten i våra kraftverk. På detta sätt minskar vi på kort och lång sikt kolkraftens klimatpåverkan.

Som första energibolag i världen har Vattenfall satt målet att minska koldioxidutsläppen med hälften till år 2030 och att ha en koldioxidneutral verksamhet år 2050. Andra energiföretag har därefter anslutit sig till den målsättningen.


För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, presschef, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50