Nyhet | 2009-07-07 | 09:30

Vattenfall undersöker ännu ett avbrott

Ernst Michael Züfle, VD för Vattenfall Europe Nuclear Energy, meddelade på söndagen den 5 juli att Vattenfall ingående ska undersöka omständigheterna kring snabbstoppet av kärnkraftverket i Krümmel och vidta nödvändiga åtgärder.

Det var på lördagen som kärnkraftverket snabbstoppades på grund av ännu ett fel i en transformator. ”Vi beklagar djupt att detta har gett allmänheten anledning till oro”, sade Züfle. ”Jag ber uppriktigt om ursäkt för bristerna i vårt informationsflöde, som ledde till att inspektionsmyndigheten inte fick den första informationen från oss. Vi kommer att göra allt vi kan för att undvika misstag som detta framöver.”

Brister i informationsflödet

Züfle medgav brister i informationsflödet. Vattenfall var inte först med att underrätta socialministeriet i Kiel, som är inspektionsmyndigheten för kärnkraft i Tyskland, om snabbstängningen utan det gjorde en annan enhet. ”Anläggningens säkerhetsavdelning meddelade polisen i Geesthacht, och polisen vidarebefordrade uppgifterna till inrikesministeriet”, uppgav Züfle. Därifrån skickades informationen till socialministeriet.

Züfle: ”Jag vill framhålla att detta absolut inte är acceptabelt. Det är vår ambition att vara först med att informera ministeriet om alla viktiga incidenter i våra kraftverk. Igår levde vi inte upp till våra egna normer. Vi kommer att vidta åtgärder för att detta inte ska hända igen.”

Vattenfall har gett internrevisionsavdelningen i uppdrag att analysera händelsen. Avdelningen ska rapportera direkt till det kärnsäkerhetsråd som Vattenfall inrättade efter händelserna 2007. Till medlemmarna hör bland andra externa experter som Sveriges Hans Blix, tidigare före detta chef för FN:s internationella kärnenergiorgan IAEA.

”Säkerhet måste alltid gå före snabbhet. Vi kommer inte att återstarta kärnkraftverket förrän vi har klarat upp alla tekniska och organisatoriska frågor – i samverkan med inspektionsmyndigheten”, sade Züfle. För närvarande går det inte att säga när detta kan ske.

Züfle sade att transformatorfelet ska analyseras noggrant. Dessutom kommer de inspektioner som redan avslutats att granskas kritiskt. För två år sedan orsakade ett fel i den andra transformatorn, som har en identisk konstruktion, en brand och ett snabbstopp.

“Vi har ännu inte fått någon förklaring till den kortslutningen”, uppgav Züfle. Efter händelsen för två år sedan har transformatorn undersökts grundligt. “Bland andra har såväl tillverkaren som experter intygat att den är fullt driftsduglig.”

Efter transformatorbranden 2007 har många förbättringar gjorts – dels för att minimera risken för kortslutning, dels för att se till att det inte blir några allvarliga följder om en kortslutning ändå skulle inträffa. Varför kortslutningar trots detta inte har kunnat undvikas måste nu undersökas.

Vattenfall lägger fram en teknisk rapport

Vattenfall lade fram en teknisk rapport om snabbstoppet, där händelsen rekonstrueras och analyseras. På lördagen klockan 12.02 inträffade ett fel på en av de två transformatorer som ansluter anläggningen till elnätet. Vad vi hittills vet, var orsaken en kortslutning inne i transformatorn. Till följd av detta kopplades anläggningen bort från nätet. Helt planenligt snabbstängdes anläggningen därefter. Det sker genom att 205 styrstavar automatiskt skjuts in i reaktorn. Igår skedde detta inom två sekunder. Därefter minskades trycket i reaktorn, som nu är i så kallat kylläge. Den el som behövs för kylprocessen kommer från ett annat nät. De föreskrivna säkerhetssystemen har fungerat i enlighet med gällande bestämmelser. Skiftpersonalen hanterade incidenten enligt driftmanualen. Manuella insatser krävdes inte.

Under gårdagens snabbstopp inträffade flera tekniska avvikelser, som inte påverkade förfaringssättet:

- Samtliga 205 styrstavar sköts in hydrauliskt och stängde ned reaktorn som planerat. Men en styrstavs drivmutter, som är en extra säkerhetsåtgärd för att fixera styrstaven, skruvades inte åt elektroniskt. Orsaken var en skadad teknisk komponent. Vi har redan ersatt denna komponent, så att styrstaven fixeras.

- Kylningen av reningssystemet för reaktorvattnet fungerade inte och kunde inte användas under omkring fyra timmar. För gårdagens incident var detta system dock utan betydelse.

- Mätningar av aktiviteten i reaktorvattnet indikerar att ett bränsleelement kan vara skadat. Detta kommer att undersökas ingående, men den information som hittills framkommit pekar inte på någon koppling mellan denna skada och snabbstoppet igår.

Man upptäckte att olja läckte ut från två platser i den skadade transformatorn. Oljan samlades upp i ett kärl. En liten mängd olja sipprade ut i ytskiktet, men jorden har redan avlägsnats. Enligt vad vi hittills vet betraktas snabbstoppet som en mindre avvikelse och rankas som en ”nolla” på den så kallade Ines-skalan, International Nuclear Event Scale.

För ytterligare information kontakta:

Mark Vadasz, chef för Group Media Relations, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.