Nyhet | 2010-03-05 | 10:13

Vattenfall undersöker ny vindkraft i Småland och Västerbotten

Vattenfall undersöker nu möjligheterna att bygga nya vindkraftparker i Småland och i Västerbotten. Om detta rapporteras i bland annat Smålandsposten och Västerbottens Folkblad. Tillsammans beräknas de årligen producera förnybar hushållsel till 135.000 hem. I Småland undersöks möjligheterna att bygga en ny vindkraftpark med upp till 20 vindkraftverk i Tritteboda, cirka 8 kilometer nordost om Lammhult och 15 kilometer söder om Sävsjö. Tillsammans beräknas de årligen kunna producera cirka 100 GWh vilket motsvarar förnybar hushållsel till 20.000 hem. [caption id="attachment_4446" align="alignleft" width="222" caption="I det här området utanför Lammhult vill Vattenfall bygga upp till 20 vindkraftverk"]I det här området utanför Lammhult vill Vattenfall bygga 20 vindkraftverk[/caption] Projektet rör ett kuperat höglänt skogs- och jordbruksområde om cirka 1.200 hektar. Markavtal är tecknat med berörda markägare i området och ett samarbetsavtal har upprättats med deras förening – Smålands VindkraftCenter Ekonomisk Förening. Mätningar visar att det blåser bra på höjderna. En tidig förstudie visar också att området har bra förutsättningar att uppfylla viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Vattenfall har därför beslutat att gå vidare med projektet Tritteboda. Närboende, allmänhet och intressenter kommer inom en snar framtid att bjudas in till informationsmöten och samråd. Västerbotten I Västerbotten undersöks möjligheterna att bygga två nya vindkraftparker på fyra berg - en på Fäbodberget i Åsele kommun och Flakaträsk i Lycksele kommun och den andra på Blakliden och Granliden i Åsele kommun. – Enligt våra tidiga förstudier finns det möjlighet att bygga närmare 80 vindkraftverk på de här fyra bergen. Tillsammans beräknas de producera cirka 575 GWh om året, vilket motsvarar hushållsel till 115.000 hem. Räknar vi också in de 40 vindkraftverken på Stor-Rotliden som vi nu bygger, så räcker elen för att köra mer än hälften av alla eldrivna tåg i Sverige, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft. Fleråriga vinddata från Stor-Rotliden och kompletterande vindmätningar på Flakaträsk och Blakliden visar att det blåser bra på bergen runt Fredrika. Vattenfalls förstudier visar också att områdena har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Vattenfall har därför beslutat att gå vidare med projekten och undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på bergen Fäbodberget och Flakaträsk samt på bergen Blakliden och Granliden. Närboende, allmänhet och intressenter kommer inom en snar framtid att bjudas in till informationsmöten och samråd.