Nyhet | 2010-03-05 | 09:28

Vattenfall undersöker ny vindkraft i Västerbotten

Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga två nya vindkraftparker på fyra berg i Västerbotten - en på Fäbodberget i Åsele kommun och Flakaträsk i Lycksele kommun och den andra på Blakliden och Granliden i Åsele kommun.

– Enligt våra tidiga förstudier finns det möjlighet att bygga närmare 80 vindkraftverk på de här fyra bergen. Tillsammans beräknas de producera cirka 575 GWh om året, vilket motsvarar hushållsel till 115 000 hem. Räknar vi också in de 40 vindkraftverken på Stor-Rotliden som vi nu bygger, så räcker elen för att köra mer än hälften av alla eldrivna tåg i Sverige, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Fleråriga vinddata från Stor-Rotliden och kompletterande vindmätningar på Flakaträsk och Blakliden visar att det blåser bra på bergen runt Fredrika. Vattenfalls förstudier visar också att områdena har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur.

Vattenfall har därför beslutat att gå vidare med projekten och undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på bergen Fäbodberget och Flakaträsk samt på bergen Blakliden och Granliden.

Närboende, allmänhet och intressenter kommer inom en snar framtid att bjudas in till informationsmöten och samråd. Uppdaterad och aktuell information om projektet kommer hela tiden att finnas på:

www.vattenfall.se/blaklidenvind

och

www.vattenfall.se/fabodbergetvind

Vindkraft är en hörnpelare i Vattenfalls satsning på förnybar elproduktion. Just nu bygger företaget åtta vindkraftparker i sex länder som redan till 2011 kommer att fördubbla företagets produktion av el från vindkraft jämfört med idag.

I Sverige byggs just nu Stor-Rotliden i Åsele kommun, företagets hittills största vindkraftpark på land, och Östra Herrestad i Skåne med nio turbiner. Utanför Englands sydostkust bygger Vattenfall Thanet – världens största vindkraftpark till havs.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vattenfall Vindkraft,
telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Mer information

Pågående vindkraftprojekt i Sverige
Thanet Offshore Wind Farm (nytt fönster)
Pågående vindkraftprojekt utanför Sverige (nytt fönster)