Nyhet | 2010-03-05 | 09:38

Vattenfall undersöker ny vindkraftpark i Småland

Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga en ny vindkraftpark med upp till 20 vindkraftverk i Tritteboda, cirka 8 km nordost om Lammhult och 15 km söder om Sävsjö i Småland. Tillsammans beräknas de årligen kunna producera cirka 100 GWh vilket motsvarar förnybar hushållsel till 20 000 hem.

Projektet rör ett kuperat höglänt skogs- och jordbruksområde om cirka 1200 hektar, omkring 8 km nordost om Lammhult och 15 km söder om Sävsjö. Markavtal är tecknat med berörda markägare i området och ett samarbetsavtal har upprättats med deras förening – Smålands VindkraftCenter Ekonomisk Förening.

Mätningar visar att det blåser bra på höjderna. En tidig förstudie visar också att området har bra förutsättningar att uppfylla viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Vattenfall har därför beslutat att gå vidare med projektet Tritteboda.

Närboende, allmänhet och intressenter kommer inom en snar framtid att bjudas in till informationsmöten och samråd. Uppdaterad och aktuell information om projektet kommer hela tiden att finnas på:

www.vattenfall.se/trittebodavind

Vindkraft är en hörnpelare i Vattenfalls satsning på förnybar elproduktion. Just nu bygger företaget åtta vindkraftparker i sex länder som redan till 2011 kommer att fördubbla företagets produktion av el från vindkraft jämfört med idag.

I Sverige byggs just nu Stor-Rotliden i Åsele kommun, företagets hittills största vindkraftpark på land, och Östra Herrestad i Skåne med nio turbiner. Utanför Englands sydostkust bygger Vattenfall Thanet – världens största vindkraftpark till havs.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vattenfall Vindkraft,
telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Mer information

Pågående vindkraftprojekt i Sverige
Thanet Offshore Wind Farm (nytt fönster)
Pågående vindkraftprojekt utanför Sverige (nytt fönster)