Nyhet | 2010-09-28 | 10:33

Vattenfall upphandlar reklam- och mediabyrå

I linje med Vattenfalls ambition att bygga ett starkt europeiskt energivarumärke och att stärka samarbetet mellan företagets olika marknader söker Vattenfall nu efter en kreativ byrå och en mediabyrå för hela Vattenfall-koncernen. Vattenfall letar efter ett heltäckande nätverk av mediabyråer samt ett heltäckande nätverk av reklambyråer som kan arbeta med Vattenfall över hela Europa inom alla verksamhetsområden. Målet är att upprätta ett ramavtal med endast två leverantörer. Vattenfall vill upprätta ett avtal med de utvalda leverantörerna för en period på två år plus två möjliga förlängningar om två år vardera. Mer information Alla upphandlingsannonser kommer att publiceras i den digitala TED-databasen i Bryssel. Följande upphandlingar har annonserats: - Upphandling för nätverk av kreativa byråer - Upphandling för nätverk av mediabyråer Enligt den preliminära tidsplanen ska Vattenfall göra sitt val under det första kvartalet 2011. För mer information: https://login.commerce-hub.com