Nyhet | 2011-03-28 | 15:23

Vattenfall uppmärksammas i undersökning om hållbarhet

I Sustainable Brands varumärkesundersökning rankas Vattenfalls miljöarbete och sociala ansvarstagande som nummer två inom kraftförsörjningsbranschen. Totalt hamnade företaget på plats 34 bland de drygt 150 företag inom tolv branscher som granskades i undersökningen. Sustainable Brands har granskat 151 företag på den svenska marknaden utifrån ett konsumentperspektiv. I undersökningen som genomfördes i slutet av 2010 svarade drygt 3.000 personer på frågor om hur de uppfattar och bedömer arbetet med miljö- och socialt ansvarstagande bland företag inom tolv olika branscher. Vattenfalls varumärke hamnade på andra plats i branschkategorin kraftförsörjning, efter företaget God El. I den totala rankingen där Coop:s varumärke bedöms vara det mest hållbara, hamnade Vattenfall på plats 34:a - Vi är mycket glada över resultatet, men ser fortfarande att Vattenfall har en väg att gå i sitt hållbarhetsarbete. När man jobbar med hållbarhet får man aldrig känna sig nöjd, det är ett kontinuerligt arbete som alltid kan förbättras, säger Magdalena Ellfors, t.f. CSR-chef på Vattenfall. - Vår utmaning ligger i att generera den energi som samhället behöver, till en rimlig kostnad och med en så liten påverkan på miljön som möjligt, förklarar Magdalena. FN:s Global Compact som bas för undersökningen Basen för Sustainable Brands är de tio principer som finns i FN:s Global Compact som behandlar företagens ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption. Målet med undersökningen är att visa på vikten av att arbeta mer affärsorienterat med hållbarhetsfrågorna och kommunikationen kring dessa. Syftet med Sustainable Brands är att lyfta debatten kring affärsorienterat hållbarhetsarbete, skapa ökad kunskap kring hållbarhet i samhället och hjälpa företag att våga visa upp det arbete som görs på området. IDG Research, Relation Capital Partners AB och Novus Group International står bakom Sustainable Brands.