Nyhet | 2013-05-31 | 12:07

Vattenfall utreder elavbrott vid revision i Forsmark

Vattenfall utreder elavbrottet igår vid reaktor 3 i Forsmark. Elavbrottet inträffade då reaktorn var avstängd och under revision. Driftpersonal agerade enligt säkerhetsrutinerna och startade reservdieslarna som försåg anläggningen med elektricitet.

Med anledning av gårdagens avbrott i extern elförsörjning till Forsmark 3: Sedan den 19 maj 2013 är Forsmark 3 avställd för en årlig översyn med service- och underhållsarbete. Det betyder att reaktorn är avstängd.

I går förmiddag den 30 maj förlorade Forsmark 3 under en dryg halvtimma ordinarie extern elförsörjning. I samband med underhållsarbete på en generator uppstod ett fel som kopplade bort delar av den externa strömförsörjningen. Störningen innebar bland annat att elmotorer avsedda för kylning stannade.

Hade motsvarande fel inträffat under drift så skulle dieslar för reservkraft ha startat automatiskt. I det här fallet startades dieslarna från kontrollrummet. Första dieselaggregatet startade efter 14 minuter. Därefter startades ytterligare tre dieselgeneratorer.

Under händelsen påverkades även belysning och hissar inne i anläggningen. Under en period drevs anläggningen med el från dieselgeneratorerna. Sedan var den ordinarie strömförsörjningen återställd.

En kraftledning på 70 kV som kan förse anläggningen med yttre elkraft var avställd för att byta ställverk. Det var en planerad åtgärd som kan göras just därför att Forsmark 3 var tagen ur drift.

Vid en motsvarande händelse under drift hade Forsmark 3 haft försörjning av reservkraft från 70 kV-ledningen eller reservkraftdieslarna. Den överkopplingen hade skett automatiskt.

Forsmark har bedömt detta som en kategori-1-händelse i sin rapportering till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt myndighetens föreskrifter. Det innebär att myndigheten ska granska de åtgärder som vidtas innan Forsmark 3 får återstartas.