Nyhet | 2009-09-07 | 11:19

Vattenfall väl förberett för H1N1-pandemi

Vattenfall har sedan 2006 en särskild grupp som arbetar med att trygga en god planering för företagets löpande verksamhet och drift vid eventuella pandemiutbrott. Utförliga planer har arbetats fram för försörjningstryggheten och kärnsäkerheten om en pandemi skulle bryta ut. Dessa planer har uppdaterats och anpassats till dagens situation med det nya pandemiska H1N1-viruset (den så kallade svininfluensan).

Hur förbereder sig Vattenfall för ett pandemiskt utbrott?

Vattenfall har en särskild pandemigrupp som arbetar med att trygga en god planering för vår löpande verksamhet och drift. Pandemigruppen inledde sitt arbete redan i maj 2006 efter larmet om fågelinfluensan. Idag har vi uppdaterat våra planer och anpassat dem till dagens situation med det nya pandemiska H1N1-viruset (den så kallade svininfluensan) och infört nya riktlinjer och rekommendationer för verksamheten. Vattenfalls säkerhetsorganisation ansvarar för detta arbete. Vi bevakar och följer fortlöpande virusets utveckling i nära samarbete med centrala och lokala myndigheter i varje land.

Är det möjligt att bedriva säker energiproduktion, med exempelvis kärnkraft, under ett utbrott med många sjukskrivna medarbetare?

Vattenfall har utarbetat utförliga planer för försörjningstryggheten och kärnsäkerheten om en pandemi skulle bryta ut. Inom kärnkraftssektorn måste varje kraftverk följa sina egna föreskrifter med hänsyn till dess tekniska konstruktion och den kunskap som krävs. Kritiska verksamheter som ska prioriteras i händelse av pandemivågor, däribland nyckelfunktioner och nyckelpersoner som ska sköta verksamheten, liksom nödvändiga interna och externa stödfunktioner identifieras. Det är ingen risk att elen ”tar slut”. Om produktionen i exempelvis ett kärnkraftverk skulle minska, kompenseras detta med ökad produktion av en annan slags energi, som vattenkraft eller brunkol. Systemet fungerar alltid på det här viset.

I de nordiska länderna är det mycket vanligt med ogynnsamt väder under höst och vinter. Vad händer om influensaspridningen ökar samtidigt som en kraftig storm försvårar energidistributionen?

Vår dagliga beredskapsplanering för verksamheten omfattar incidenter som årligen orsakas av ogynnsamma väderförhållanden. Om en allvarlig incident skulle inträffa samtidigt som ett stort antal medarbetare är sjukskrivna skulle det förstås vara en utmaning, men något vi måste hantera. En möjlig lösning kan då vara att omorganisera befintlig driftspersonal inom företaget.

Många organisationer tänker rekommendera att medarbetarna vaccinerar sig. Hur ser Vattenfall på detta?

Vattenfall följer vaccintillverkningen på våra olika marknader, eftersom alla länder har sina egna distributionsplaner för vilka grupper i samhället som ska prioriteras. Vattenfall har som en beredskapsåtgärd utarbetat en prioriteringslista för nyckelpersonal, som kan användas vid behov. Medarbetarna på denna lista väljs ut med hänsyn till deras olika funktioner och arbetsuppgifter för att säkra såväl produktion som distribution av el och värme.

Vattenfall är ett stort företag med verksamhet i många länder. Har ni några resebegränsningar?

Vi följer de rekommendationer som myndigheter som Världshälsoorganisationen (WHO) och lokala organ utfärdat. Vi har för närvarande inga resebegränsningar. Vi råder dock våra medarbetare att noggrant överväga att skjuta upp resor som inte är nödvändiga. Vi uppmuntrar också elektroniska möten, som telefon- och videokonferenser. För mer information, kontakta Maria Parent, pressekreterare, tel: 08–730 65 50.