Nyhet | 2010-01-15 | 16:56

Vattenfall välkomnar en öppen elmarknad

Öka insynen i elmarknaden och använd finansmarknaden som förebild. Det säger Vattenfall Nordens presschef Erik von Hofsten till  E24. ”Vi välkomnar att elmarknaden blir helt öppen”, säger han till nyhetssajten. – Vi vill öka transparensen och tilltron till marknaden och vi ser gärna en sådan kontrollapparat som finns på den finansiella marknaden, säger Erik von Hofsten. Vidare konstaterar Erik von Hofsten att det är upp till myndigheterna att avgöra hur marknaden ska se ut, men hävdar att Vattenfall välkomnar en genomlysning. – Vi tycker det är självklart att konkurrensmyndigheterna har full och momentan insyn i budgivningen, och de får sedan avgöra hur stor andra aktörers insyn ska vara. Myndigheternas insyn bör även gälla bakåt i tiden, säger han till E24.