Nyhet | 2009-02-05 | 13:22

Vattenfall välkomnar energiöverenskommelsen

Vattenfall välkomnar det förslag till överenskommelse om energipolitiken som regeringen idag presenterat. Sverige behöver en långsiktig och brett förankrad energipolitik som tar ansvar för klimatfrågan, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

– Det är bra att energipolitiken blir mer inriktad på att nå tydliga mål och mer neutral i frågan om vilken teknik som behövs för det. Vattenfall kommer att bidra till att förverkliga de ambitiösa målen för klimatpolitik och förnyelsebar energiproduktion, som ligger i linje med Vattenfalls strategi.

– Vattenfall investerar miljardbelopp i vindkraft och annan förnyelsebar energiproduktion, och vi välkomnar att handläggningstiden i tillståndsprocessen för byggande av vindkraftverk påskyndas. Det underlättar våra planer på att bygga 8 TWh vindkraft i Sverige till år 2016.

– Vi är intresserade av att bygga ny kärnkraft under förutsättning att efterfrågan finns och att det är lönsamt. Nu kan vi börja titta på och utvärdera alternativen.

– Vi investerar också i underhåll och modernisering av befintliga anläggningar, som kommer att förbli konkurrenskraftiga under betydande tid framöver, säger Lars Josefsson.


För mer information:

Erik von Hofsten
Presschef Norden
Telefon: 08-739 54 84