Nyhet | 2013-07-03 | 14:21

Vattenfall välkomnar EU–beslut om utsläppsrätter

EU-parlamentet röstade på onsdagen 3 juli ja till förslaget om så kallad backloading av utsläppsrätter. Det innebär att 900 miljoner utsläppsrätter tas bort tillfälligt ur systemet genom en uppskjuten auktionering för att på det sättet åtminstone delvis råda bot på det stora överskottet av utsläppsrätter som finns idag. Överskottet i marknaden gör att systemet inte ger upphov till den prissignal som är nödvändig för att bidra till att uppnå EU's långsiktiga klimatmål och det är därför viktigt att man vidtar åtgärder inom EU för att systemet ska återfå den centrala roll i klimatpolitiken som det ursprungligen var avsett. – Jag välkomnar beslutet och ser utfallet som ett tecken på att parlamentarikerna är måna om att behålla handelssystemet som en central drivkraft för att uppnå klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hoppas nu att det mer genomgripande arbetet med att förändra strukturen på handelssystemet fortsätter med oförminskad styrka så att vi i nästa steg också kan få en långsiktigt hållbar lösning, säger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth. När EU-parlamentet nu har givit sitt stöd för backloadingförslaget är det nu också hög tid för medlemsstaterna att deklarera var de står i frågan inför de kommande en överläggningarna i Europeiska rådet. Ännu så länge har inte alla tagit ställning till förslaget och det är nu upp till dessa om systemet ska stärkas i närtid eller inte.