Nyhet | 2010-03-22 | 18:23

Vattenfall välkomnar regeringens förtydligande av företagets uppdrag

Idag fattade regeringen beslut om propositionen om ett förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB. Vattenfall välkomnar förtydligandet som utgår från Vattenfalls nuvarande internationella verksamhet.

Enligt regeringen ska Vattenfalls uppdrag förtydligas i enlighet med följande:

”Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.”

– Vi välkomnar regeringens förtydligande som gör det lättare för oss att uppfylla de förväntningar vår ägare har på vår verksamhet, säger Lars Westerberg, styrelseordförande för Vattenfall AB.

I den nya uppdragsbeskrivningen utgår den geografiska avgränsningen ”svensk” ur uppdraget. Vattenfall är idag ett europeiskt energiföretag och ska bedriva föredömlig verksamhet oavsett på vilken marknad bolaget agerar.

Regeringen understryker att hotet om klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Vattenfall ska, bland de jämförbara europeiska bolag, tillhöra dem som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. För att klara de stora investeringar detta kräver är lönsamhet en grundförutsättning. Startpunkten för den här förändringen är Vattenfalls internationella verksamhet och breda produktionsportfölj. På så sätt speglar Vattenfalls utmaning hela Europas utmaning.

– Vi kommer att bedöma alla investeringar utifrån lönsamhet och möjligheten att uppnå EU:s mål , säger Lars Westerberg.


För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/vattenfall-valkomnar-regeringens-fortydligande-av-foretagets-uppdrag-

Följande filer finns att ladda ned:


PDF