Nyhet | 2012-10-10 | 18:38

Vattenfall välkomnar säkerhetsdiskussion

Högsta prioritet för vår drift av kärnkraftverken är säkerheten. Och säkerheten och den säkra driften påverkades inte under Greenpeace intrång vid kraftverken Forsmark och Ringhals. Det var ett av budskapen till miljöminister Lena Ek när Vattenfalls chef för affärsområdet kärnkraft Peter Gango träffade henne under onsdagseftermiddagen. - Vi förstår om händelsen har skapat oro och vi ser också mycket allvarligt på situationen. Men det är också viktigt att komma ihåg att säkerheten upprätthålls genom flera olika zoner med olika åtgärder. Från det yttre industriområdet till driftsområde och sedan byggnadernas skalskydd och ytterligare säkerhetsåtgärder inuti byggnaderna, säger Peter Gango. - Vi hade ett givande möte och Vattenfall välkomnar en diskussion om säkerheten på kärnkraftverken med berörda myndigheter. Kan vi och andra aktörer i branschen ytterligare förstärka säkerheten på ett för samhället godtagbart sätt välkomnar vi det från Vattenfall, fortsätter Peter Gango. Han poängterar att när aktionen genomfördes fungerade säkerhetssystemen. Aktivisterna kom aldrig in i de vitala delarna av kärnkraftverken utan syftet med det yttre skyddet uppnåddes. - Det här dygnet har medarbetare på våra kärnkraftverk prioriterat helt rätt. Ringhals och Forsmark har säkrat byggnaderna inne på anläggningarna mot intrång. Beredskap och bevakning har varit skärpt dygnet runt. Det fanns aldrig något hot mot anläggningarnas vitala delar. Intrången skedde på anläggningarnas yttre områden. Det är viktigt att komma ihåg det, säger Peter Gango. Ansvaret för säker drift vilar på Forsmark och Ringhals som operatörer och Vattenfall kommer därför som huvudägare att starta en egen utredning av de senaste dygnens händelser.