Nyhet | 2012-05-08 | 13:40

Vattenfall Värme först i branschen med certifiering för energieffektivitet

Vattenfall Värmes verksamheter i Uppsala, Knivsta och Storvreta, certifierades av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, den 11 april enligt standarden ISO 50001 Energiledningssystem*.

Vattenfall Värme vill vara en aktiv del i arbetet för den hållbara staden och vi samarbetar därför med såväl Uppsala stad som kunder, näringsliv och universitet. Ett exempel är Uppsala Klimatprotokoll som har som syfte att i samarbete minska klimatpåverkan och energieffektiviseringen i Uppsala. Som en del av denna ambition ser vi det som en självklarhet att också sätta fokus på vår egen energieffek-tivitet.

Vi har länge haft ett väl fungerande ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö. Det gjorde valet enkelt för oss att komplettera med ett energiledningssystem enligt ISO 50001, vilket innebär att vi ytterligare systematiserar och förbättrar vår totala verksamhet, säger Adrian Berg von Linde, anläggningschef i Uppsala. Certifieringen omfattar produktions- och distributionsverksamheterna i Uppsala, Knivsta och Storvreta.

Att spara energi innebär att spara driftskostnader. Dessutom är energieffektivisering en viktig del i arbetet med Sveriges totala miljömål, till exempel begränsad klimatpåverkan, frisk luft, enbart naturlig försurning och ingen övergödning. En minskning av energiförbrukningen innebär minskade utsläpp av växthusgaser och visar större omsorg om våra naturresurser.

- Med dessa åtgärder går vi i bräschen i branschen och genom att ”leva som vi lär” bidrar vi till en håll-bar utveckling, säger Adrian Berg von Linde.

För ytterligare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, Anläggningschef Vattenfall Värme Uppsala, tfn: 0702 467 149

* ISO 50001 Energiledningssystem. En internationell standard för att implementera och upprätthålla ett ledningssystem för energiledning.