Nyhet | 2012-04-04 | 13:05

Vattenfall Värme Sverige på dialogmöte med energiministern

Den 27 mars höll it- och energiminister Anna-Karin Hatt ett dialogmöte med inbjudna representanter från fjärrvärmebranschen och olika intresseorganisationer. Vattenfall representerades av Jörgen Espeling, chef för Vattenfall Värme Sverige.

- Mötet gick bra och TPA i sin fulla form är inte aktuellt längre då man kommit fram till att det blir kostnadsdrivande vilket inte blir bättre för kunderna. Anna-Karin Hatt uttryckte inför alla sitt starka stöd för Fjärrvärme idag och i framtiden och den är en viktig del i omställningen av samhället mot ökad klimatneutralitet, säger Jörgen Espeling.

Näringsdepartementet har i en promemoria den 22 mars presenterat fyra olika förslag, där man inom två områden kommer att genomföra nya utredningar, i det ena fallet för att stärka kunderna via prisändringsprövning och i det andra fallet för att öka möjligheterna och skyldigheten att ta tillvara på restvärme.

- Nu inriktar vi oss på att förmedla vår kompetens på området för att säkerställa att prisändringsprövningen blir sunt utformad och att tillträdet av spillvärme sker på goda ekonomiska grunder, säger Jörgen Espeling.

De två utredningarna kommer, när de är färdigställda att remissbehandlas, där Vattenfall Värme är en av remissinstanserna. Ambitionen är att en ny lagstiftning ska finnas på plats till sommaren 2013.