Nyhet | 2011-11-21 | 10:00

Vattenfall Värme värd för evenemanget Energy Club i Uppsala

Seminariet med temat "Framtidens energi i Uppsala" hölls på Energihusets den 14 november. Vattenfall som är ny partner till Energihuset var värd för evenemanget . Vi arbetar sedan 2010 med  programmet Sustainable Cities (hållbara städer) för att aktivt bidra till en mer hållbar energianvändning i Uppsala stad.

Utvecklingen sker i samarbete med kommun, näringsliv och universitet. Vi etablerar liknande samarbeten i Amsterdam, Hamburg och Berlin.

Vattenfall Uppsalas anläggningschef Adrian Berg von Linde inledde seminariet med att hälsa alla deltagare välkomna och berättade om planen mot ett koldioxidneutralt värmekraftverk i Uppsala.

Framtidens energi i UppsalaFler föredragshållare fanns på plats:
Vattenfalls Gunilla Östberg, Teamleader för City Partnership, pratade om hur Vattenfall  arbetar för en mer hållbar energianvändning i städer.
Anna Karlsson, Miljöspecialist i Uppsala, berättade om att kunderna kan välja koldioxidneutral fjärrvärme. 
Projektledare Tomas Nilsson från Akademiska Hus i Uppsala, beskrev projektet ”Energisamarbete i Campus Ultuna” och möjligheterna om att lagra energi i åsen. Seminariet avslutades med ”Demonstrationer för hållbar stadsutveckling” av David Börjesson, projektledare på Energihuset i Uppsala.

En engagerad publik ställde många frågor, bland annat märktes ett stort intresse av hur det fungerar när våra sopor blir bränsle i värmeanläggningen och värmer våra hus.

Rundvandring på Uppsala kraftvärmeverkSeminariet ägde rum vid Vattenfalls anläggning i Uppsala och avslutades med en guidad visning av kraftvärmeverket. För att fullborda temat energi bjöds deltagarna på en Power smoothie och GI-buffé .

Cirka 40 personer deltog på seminariet och de representerade olika delar av Uppsalas näringsliv,  universitet, kommun och företag med fokus på energi- och miljöfrågor.