Nyhet | 2012-08-29 | 13:00

Vattenfall värmer nya stadsdelen i Rosendal

Vattenfall Värme kommer att leverera fjärrvärme till motsvarande 550 hushåll i den nya stadsdelen i södra Rosendal. Detta möjliggörs genom ett avtal med Rosendal Bostäder AB, HSB Produktion AB, REKAB Entreprenad AB och SEB USIF Arena.

De fastigheter som uppförs i den nya stadsdelen södra Rosendal väljer fjärrvärme från Vattenfall Värme. Rosendal är en ny stadsdel i Uppsala och delar av området beräknas vara klart för inflyttning under sommaren 2013. Avtalet omfattar fjärrvärmeleveranser för fastigheternas hela värmebehov och uppgår till ca 5 GWh fjärrvärme, vilket motsvarar det årliga värme och varmvattenbehovet för cirka 550 hushåll.

- Fjärrvärme har bra miljöprestanda, är prisvärd och betyder minimalt behov av eget underhåll, säger Adrian Berg von Linde, anläggningschef i Uppsala.

- Att samarbeta med Vattenfall kring en modern och långsiktigt hållbar fjärrvärmelösning var naturligt för oss i USIF, då vi har ambitionen att SEB USIF Arena skall bli ett förebild bland arenor ur miljösynpunkt, säger Lars Karlén Ordförande, Upsala Studenters Idrottsförening.