Nyhet | 2012-06-27 | 15:44

Vattenfall värmer Nyköpings ”Turning Torso”

Under hösten/vintern 2012 är det planerat att Vattenfall kopplar in fjärrvärmen i Nyköping hamns gamla ”sädessilo”. 44 ”lyxlägenheter”, fördelat på 17 våningar, med en yta om 5.449 kvadratmeter, är under färdigställande med PEAB som byggherre och det är första gången i Sverige som en så stor silo byggs om till bostäder. Inflyttning är beräknad preliminärt till våren 2013. Vid konstruktion och bygget av lägenheterna var det många delar som skulle tas hänsyn till, bland annat de så viktiga miljö- och energikraven. - Vi förser idag runt 95 procent av Nyköpings tätort med fjärrvärme, vilket är en fingervisning om fjärrvärmens popularitet som uppvärmningsform, säger Mattias Lindblom, marknads- och försäljningschef på Vattenfall Värme i Sverige. Det är bättre för miljön att i en tätort ha en resurseffektiv uppvärmning baserad på kraftvärme, istället för att ha många mindre uppvärmningsalternativ. Bränslet vi använder vid Idbäcksverket i Nyköping är till 97 procent förnybart. Största delen är avfall från industri och ungefär 36 procent är rester från skogsbruket. Totalt 170 lägenheter i Spelhagen I området Spelhagen planeras att bygga totalt 170 lägenheter med en totalt beräknad energivolym på ca 1,5 GWh. Exploateringen är planerad till tre faser, varav ”silon” är fas 1. Fas 2 är planerad med inflyttning under 2014 och fas 3 med inflyttning 2016. Dessa byggstarter beror dock på framtida marknad och konjunktur.