Nyhet | 2009-07-07 | 15:00

Vattenfall vidtar de första åtgärderna efter snabbstopp i Krümmel

Reaktor snabbstoppad i Krümmel:

Kärnkraftverket Krümmel får nya transformatorer. Därmed vidtar Vattenfall de första åtgärderna efter snabbstoppet av reaktorn i kärnkraftverket Krümmel förra lördagen.

Kraftverkets båda maskintransformatorer kommer att ersättas av nya transformatorer innan kraftverket tas i drift igen. En kortslutning i en transformator utlöste snabbstoppet i helgen.

- Vi måste alltid säkerställa högsta standard när det gäller säkerhet och teknik i våra kraftverk, säger Tuomo Hatakka, verkställande direktör för Vattenfall Europe.

- Beslutet att byta maskintransformatorerna är ett konsekvent steg på vägen mot att uppnå högsta säkerhet.

Att köpa in och byta transformatorerna kommer att ta flera månader i anspråk. Under tiden kommer kärnkraftverket att stå stilla.

Undersökningen av omständigheterna som ledde till reaktorsnabbstoppet i helgen har redan gett resultat. Det visade sig att en övervakningsanordning för maskintransformatorn, som mäter partiella urladdningar, inte var installerad då kraftverket återstartades.

Som konsekvens av denna försummelse har kraftverkets chef, Hans-Dieter Lucht, bett om att få bli befriad från sitt uppdrag. Företaget har tillmötesgått denna önskan. Walter Stubbe övertar tillsvidare ledningen för anläggningen.

Undersökningen av händelserna fortsätter för fullt. På torsdag kommer verkställande direktören för Vattenfall Europe, Tuomo Hatakka, att lämna en första delrapport.

För ytterligare information kontakta:
Barbara Meyer-Bukow
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH,
Tfn +49 (40) 63 96-27 15, Fax +46 (40) 63 96-27 20

barbara.meyer-bukow@vattenfall.de

www.vattenfall.de/kernkraft

Läs mer

Pressmeddelande Socialministeriet i Kiel