Nyhet | 2010-03-18 | 12:00

Vattenfall viktig aktör i framtida ålforskning

I går den 17 mars undertecknades en avsiktsförklaring om att inleda ett samarbete för att försöka förbättra ålens fortplantningsmöjligheter.

Det är Fiskeriverket som står som huvudman för projektet och ska samarbeta med, förutom Vattenfall, EON, Fortum, Statkraft, Holmens Energi och Tekniska verken i Linköping. Syftet med studien är att få ål som naturligt söker sig till Göta älv och Nyköpingsån inlopp att kunna ta sig vidare till Vänern respektive Mälaren. Idag är kraftverken i vattensystemen ett hinder för både upp- och nedvandring.

- Det vi gör i dag i Göta älv är att vi samlar upp ålen nedströms Lilla Edets kraftverk och sedan transporterar dem till Vänern där vi släpper ut dem. Samma sak måste vi göra när ålen ska vandra ned och då måste vi samla upp dem uppströms Vargöns kraftverk, säger Thord Lindström, miljöutvecklare på Vattenfall Vattenkraft.

I Nyköpingsån finns åluppsamlare vid Vattenfalls kraftverk (Storhusfallet). De fisktrappor som finns vid några av de övriga kraftverken ägs av kommuner och ett samarbete måste till för att rusta upp dem och få dem funktionsdugliga. Vattenfall står för 50 procent av den ekonomiska satsningen i projektet, mellan 4 och 4,5 miljoner kronor.

Läs mer

Fiskeriverket om samarbetet