Nyhet | 2012-03-03 | 10:00

Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike

Efter Norge och Sverige är Frankrike det land i Europa som har mest vattenkraftproduktion. Frankrike erbjuder just nu unika möjligheter för Vattenfall att förvärva ny vattenkraft. Som en följd av ny lagstiftning kommer energimarknaden i Frankrike att ytterligare konkurrensutsättas när vattenkraftkoncessioner för en total effekt på 5.300 MW ska läggas ut på anbud till 2015. Vattenfall kommer att söka en väsentlig del av den kapaciteten. Vattenfall är ett av ett halvt dussin energiföretag som förväntas vara med och bjuda på de franska vattenkraftskoncessionerna. Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth har sagt att Vattenfall är berett att investera en miljard euro för att förvärva fransk vattenkraft. [caption id="attachment_15950" align="alignleft" width="250" caption="Pumpkraftverket i Goldisthal."]Pumpkraftverket i Goldisthal.[/caption] Som en av Europas största ägare av vattenkraft har Vattenfall en konkurrensfördel. Grunden för det är erfarenheterna av vattenkraft i Sverige – men också av pumpkraftverk som Goldisthal i Tyskland. Tidsbegränsade koncessioner I Sverige och Finland ägs fallrätterna av elproducenterna, men i Frankrike, liksom i Norge, är det staten som äger och producenterna arbetar med tidsbegränsade koncessioner – i allmänhet på 40 år. Franska staten får enligt EU:s regler inte automatiskt förnya tidsbegränsade koncessioner när de löper ut. Därför håller man på att sammanställa de koncessionspaket som ska läggas ut på konkurrensutsatt upphandling. Några paket, som Gave d’Ossau i Pyrenéerna på gränsen mot Spanien, består av vattenkraftverk vilkas koncession går ut samtidigt. Andra, som Lot-Truyère i sydvästra Centralmassivet, innehåller en mix av äldre och yngre anläggningar, av vilka några kan ha tio år eller mer kvar av koncessionstiden. Då gäller särskilda regler för förtida inlösning. Koncessionsprocessen omfattar fyra etapper. Först ska företagen godkännas som kandidater och visa att de har den tekniska kompetens och finansiella styrka som krävs. Att bli kandidat tar 3-4 månader. Därefter får man 12 månader på sig för att ta del av dokument och besöka anläggningarna. Sedan blir det anbudsgivning. Tre huvudkriterier gäller när man lämnar anbud: energiproduktion, miljöförbättring och ekonomi. Efter utvärdering av anbuden utses en av kandidaterna för slutförhandling om detaljerna. Slutligen ska det utsedda företaget ta över anläggningarna med drift- och underhållspersonal. Miljöfrågor viktiga Vattenfall hoppas få koncession på mellan 30 och 50 år, berättar Hans Lindström, som arbetar för Vattenfall i Paris. Energieffektivisering och miljöanpassning är centrala frågor. Förväntningarna på utbyggd effekt, underhåll och förnyelse är stora. – Det finns tusen och en frågor som måste lösas. Bland annat måste vi bygga en egen driftcentral och också studera dammsäkerhetsfrågorna. I Frankrike arbetar man ambitiöst med EU:s vattendirektiv och det finns en förordning om utveckling och förvaltning av vattendrag (SDAGE) och en lag om minitappning som ligger högre än i Sverige. Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 mars) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)