Nyhet | 2009-02-05 | 13:20

Vattenfall vill göra Skogseryd grönare

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark i Skogseryd väster om Nässjö, Småland. Planen är att uppföra
8-10 verk som beräknas producera förnybar hushållsel till cirka 11 000 hem.


Nu startar arbetet med att mäta vindförhållanden på plats. Visar de bra resultat går Vattenfall vidare med att söka nödvändiga tillstånd som bygglovsansökan för vindkraftverken samt miljöanmälan.

– Under förutsättning att vi får lokal acceptans och att projektet blir tillräckligt lönsamt skulle vindkraftsparken kunna tas i drift i slutet av 2010, säger Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Hänsyn tas till naturvård, kulturvård, friluftsliv och närboende när Vattenfall inledningsvis tar fram ett förslag på hur vindkraftverken skulle kunna placeras. Faktorer som påverkar placeringen är befintliga vägar, framkomlighet, möjligheter till förläggning av elkablar, landskapets utformning, ljud och skuggor. Nödvändiga fågelstudier kommer också att genomföras.

De vindkraftverk som planeras är 125-150 meter höga och kommer att ta ett område på 350 hektar i anspråk.

– Vi har bjudit in till ett första informationsmöte på Klockargården i Malmbäck den 18 februari och hoppas på att så många som möjligt kommer för att höra våra planer, berättar Göran Fagerström, projektledare.

Om Vattenfall:
Visionen är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vattenfall Vindkrafts mål är att bli den snabbast växande vindkraftutvecklaren och vindkraftoperatören i Norra Europa. Vi har idag verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien. Vårt mål är att öka elproduktionen från 1 till 49 TWh år 2030. Det skulle ge förnybar el till ungefär 10 miljoner hem.

För vidare information se:

www.vattenfall.se/skogserydvind

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.