Nyhet | 2007-12-18 | 17:18

Vattenfall vill höja effekten i Ringhals

Vattenfall söker tillstånd att höja effekten vid Ringhals 3 och 4. Effektökningen gör att Ringhals kan producera cirka 2,5 terawattimmar mer per år.

När det gäller Ringhals 3 finns redan tillstånd både från regeringen och miljödomstolen. Det som saknas är ett tillstånd från Statens kärnkraftsinspektion för provdrift med den högre effekten.

För den tillkommande effekthöjningen för Ringhals 4 krävs tillstånd från regeringen och miljödomstolen. Förutsättningen för att Ringhals 4 skall kunna höja effekten är det utbyte av blockets ånggeneratorer som skall genomföras 2011.

Effekthöjningen är ett led i en övergripande plan för Vattenfall med bl a effektökningar inom kärnkraftsområdet med 8 TWh fram till 2016.

- Vi satsar 82 miljarder kronor på effektökningar i vår verksamhet fram till dess. Av dem går 25 miljarder till kärnkraften, säger Hans von Uthmann, chef Vattenfall Norden.

Satsningen omfattar även investeringar på 41 miljarder i ökad produktion av förnybar energi, främst vindkraft, som är tänkta att ge totalt 10 nya TWh till 2016.

- Det är stora investeringar och rejäla ökningar i energisystemen, säger Hans von Uthmann.

Mer information

Pågående investeringsprojekt på Ringhals
Kraftfulla investeringar i Vattenfalls anläggningar
Vi satsar på förnybar elproduktion