Nyhet | 2013-06-03 | 06:00

Vattenfall vill köpa mer mark vid Ringhals

 I framtiden behövs mer mark vid Ringhals, oavsett om kärnkraften avvecklas eller om Vattenfall väljer att investera i ersättningsreaktorer i Sverige. Markägarna intill Ringhals har kontaktats, men beslutet att bygga eller ej kommer tidigast om åtta år. Vattenfall planerar nu med en drifttid på 50 år för Ringhals 1 och 2, som startades under mitten av -70 talet, samt 60 år för Ringhals 3 och 4. Samtidigt pågår ett analysarbete för att utreda förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer. Något sådant beslut, eller val av plats för eventuella ersättningsreaktorer, är inte fattat. - Om det blir aktuellt med ett generationsskifte, eller i samband med avvecklingen av befintliga reaktorer kan det vara lämpligt med mer mark än vad Vattenfall i dag äger, säger Mats Ladeborn, chef för kärnkraftsutveckling inom Nuclear Power Projects and Services.  Analys I det analysarbetet som görs om förutsättningarna för att bygga ny kärnkraft ingår även Forsmark, där bolaget redan äger tillräckligt med mark. Men ett eventuellt beslut om att bygga en ny reaktor ligger fortfarande långt fram i tiden och beräknas kunna fattas tidigast om åtta år.   - Vi vill ge alla kringboende möjligheten att i lugn och ro fundera över vad möjliga förändringar i framtiden skulle innebära för dem. Samtalen med markägarna kan leda till att vi erbjuder förvärv av deras fastigheter till ett marknadsmässigt pris och möjlighet för dem att stanna som hyresgäster, säger Mats Ladeborn.