Nyhet | 2009-08-31 | 14:56

Vattenfall vill sälja andel i WEMAG

Vattenfall avser sälja sin andel på 80,3 procent i det tyska elhandels- och nätbolaget WEMAG. Köpare är de 268 kommuner i Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg, som idag innehar minoritetsandelen i WEMAG. Transaktionen kräver godkännande från den myndighet som övervakar kommunerna samt från den tyska konkurrensmyndigheten. Vattenfall kommer att fortsätta vara partner och leverantör till WEMAG. Försäljningen är en del av Vattenfalls koncernövergripande översyn av företaktieinnehaven. Köpesumman uppgår till EUR 170 miljoner.