Nyhet | 2009-06-10 | 08:58

Vattenfall vill vara med och ställa om det europeiska energisystemet

De senaste dagarna har det förts fram synpunkter i media om Vattenfalls bolagsordning, bland annat i DN, Svenska Dagbladet, i Expressen och på SR:s webbplats. Vattenfalls inriktning är att vi ska vara helt klimatneutrala senast år 2050. För att klara en så stor utmaning krävs en ägare som backar upp våra ambitioner för att kunna finansiera de omfattande investeringar som krävs. Vi välkomnar regeringens fokus på omställningen till miljöanpassade tekniker. Det ligger helt i linje med den strategi Vattenfall har. Under de senaste tio åren har Vattenfall vuxit kraftigt. Idag är vår investeringsnivå runt tio gånger större än för tio år sedan. Enbart investeringarna i förnybar energi är mer än dubbelt så stora som de totala investeringarna var för 10 år sedan. Idag är Vattenfall ett av Europas största energiföretag och producerar el och värme i en rad europeiska länder. I vår verksamhet måste vi utgå ifrån de behov av energi som finns i de länder vi är verksamma i och de skilda produktionsförutsättningar som gäller i olika länder. Det innebär bland annat en stor andel kol och andra fossila bränslen i länder som inte har förutsättningar att ha vattenkraft. Inriktningen ligger dock fast: vi ska vara klimatneutrala till 2050. Vi har en världsledande position vad gäller omställning av energisektorn och får mycket erkännande från politiker och beslutsfattare i de länder där vi har verksamhet. Våra ambitioner inom förnybar energi och för att rena kolkraften från utsläpp är till exempel en viktig orsak till att de nuvarande ägarna till Nuon vill sälja till just Vattenfall. Vi vill vara med och ställa om det europeiska energisystemet. Vi är övertygade om att vi genom gemensamma ansträngningar och ambitioner kan vända utvecklingen i den riktning som är nödvändig.