Nyhet | 2010-10-11 | 13:49

Vattenfall vill växa inom vattenkraften

Vattenfall öppnar ett nytt kontor i Frankrike under hösten och har utsett Frederic Maneville till landschef för Frankrike. Vattenfall vill delta i anbudsprocesserna när det gäller vattenkraftskoncessioner i Frankrike vilka förväntas inledas under 2011. Frankrike är den näst största marknaden i Europa sett till installerad effekt i vattenkraften (25 GW), och förnyade koncessioner på 5,3 GW fram till 2015 motsvarar alltså mer än 20 procent. Vattenfall vill delta och ta en  betydande andel av den effekt som ingår i anbudsförfarandet fram till 2015.  I linje med den nya strategiska inriktningen, har Vattenfall ambitionen att växa inom energiproduktion med låg klimatpåverkan. Förnyandet av de franska vattenkraftskoncessionerna innebär  en  möjlighet att ytterligare utveckla Vattenfalls redan starka portfölj inom vattenkraft.  Samt att ge Vattenfall en position för ytterligare tillväxt på den franska marknaden.  Vattenfall var en av de första utländska aktörerna på den franska energimarknaden när avregleringsprocessen inleddes 2000. Vattenfall bedriver idag verksamhet i Frankrike genom elleveranser huvudsakligen till stora B2B-kunder och nätoperatörer, något som fortsätter  som tidigare. Under 2009 sålde Vattenfall ca 4,7 TWh el.  Vattenfall utökar nu sin närvaro i Frankrike genom utnämningen av Frédéric de Maneville, 41, till Landschef. Frédéric de Maneville har de senaste två åren arbetat för POWEO, en oberoende energileverantör, där han har ingått i företagsledningen med ansvar för Production & Sourcing. Mellan 2005 och 2008 var Frédéric de Maneville vice vd med ansvar för divisionen Power Transformers i det internationella företaget AREVA T&D. Han har även omfattande internationell erfarenhet från arbete inom bilindustrin i Spanien och Brasilien.  – Etableringen av Vattenfall i Frankrike understryker Vattenfalls ställning som ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls ambition är att växa inom förnybar energi, och de möjligheter som öppnar sig inom vattenkraft i Frankrike passar väl in med denna ambition. Vi är mycket glada att kunna välkomna Frédéric de Maneville, som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att positionera Vattenfall på den franska marknaden, säger Mikael Kramer, chef för koncernfunktionen Mergers & Acquisitions and New Geographical Markets.