Nyhet | 2008-04-01 | 09:47

Vattenfall vinnare i rankning av statliga bolags företagswebbplatser

För andra året i rad har Vattenfall.com blivit rankad som bästa företagswebbplats bland statliga företag i Sverige. Årets upplaga av H&H webranking visar att Vattenfalls resultat ligger i absolut toppklass även om jämförelsen inkluderar börsnoterade bolag.

I elva år har H&H Webranking undersökt europeiska företagswebbplatser. För andra året i rad genomförs även en ranking av de statliga företagen i Sverige. H&H Webranking bygger på en enkät till finansanalytiker, investerare och ekonomijournalister i Europa. Över 300 personer svarade på frågor om vad och hur de söker på företagens webbplatser. Svaren sammanställs till ett protokoll med 125 objektiva, mätbara rankingkriterier som appliceras på webbplatserna för Europas 630 största företag. Maximalt antal poäng är 100 (89,25 för onoterade bolag eftersom 18 aktierelaterade kriterier (10,75 poäng) tas bort i den statliga rankingen.)

- Som ett europeiskt energibolag med mer än 5,5 miljoner kunder i Norden, Tyskland och Polen, prioriterar vi webbkommunikation. Våra webbplatser är på många sätt huvudkanalen för möten och kontakter med våra kunder, analytiker, journalister och andra intressenter. H&H Webranking visar att vårt arbete med att göra våra webbplatser enkla att använda, intressanta och tillgängliga har gett bra resultat. Men den ger oss också vägledning i vad vi ytterligare kan förbättra säger Ann-Christine Larsson, chef extern webbkommunikation.

- Vi tar det här som en bekräftelse på att vårt idoga arbete att tillgodose finansmarknadens behov av relevant, korrekt och snabb information givit frukt, säger Klaus Aurich, chef för Investor Relations på Vattenfall.

- Det märks att Vattenfall på allvar använder webbplatsen som sin primära kommunikationskanal. Även för finansiell information ligger Vattenfall i absolut toppklass i Europa, vilket är ovanligt för ett icke-noterat bolag. Den ekonomiska informationen har även betydelse för långivare på kapitalmarknaden. Vattenfall är en internationell koncern med mer än halva verksamheten utanför Sverige, vilket också skapar ett behov av transparens och förmåga att kommunicera till större och mer skilda målgrupper, säger Marcus Eriksson, chef för H&H Webranking.

www.vattenfall.com (engelska) (nytt fönster)

Mer information om Hallvarsson & Halvarssons Webranking
finns på:

http://www.webranking.eu/ (engelska) (nytt fönster)