Nyhet | 2011-06-23 | 15:34

Vattenfall visar hållbara energilösningar i Almedalen

Under Almedalsveckan lyfter Vattenfall fram hållbara lösningar för dagens och morgondagens energiförsörjning. De presenteras vid två större seminarier och några mindre, en utställning och andra aktiviteter. Centrum för aktiviteterna är Energihuset, centralt beläget i Visby. – Vi nu skalar upp vårt Almedalsengagemang ordentligt, säger Åsa Pettersson, chef för Vattenfall Public & Regulatory Affairs i Sverige. Vi har varit på plats varje sommar i Almedalen sedan 2004 med seminarier med mera, men i år tar vi steget och skapar vår egen arena med alla våra aktiviteter under ett och samma tak för att verkligen sätta Vattenfall på kartan i Almedalen. [caption id="attachment_11919" align="alignright" width="160" caption="Välkommen till Energihuset."]Välkommen till Energihuset.[/caption] Alla seminarier hålls i Energihuset. Där finns också en utställning om energifrågorna. Energihuset hittar du på adress Specksrum 5, bara 75 meter från Strandgatan. Vattenfall finns också i hamnen, där vi lånar ut elmopeder. Följ oss på Facebook och Twitter, där vi löpande kommenterar vad som händer inom vårt område under Almedalsveckan. Smarta elnät På måndagen handlar seminariet om smarta elnät. Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Distribution och försäljning ger Vattenfalls syn på behovet av att utveckla elnäten när allt större andel förnyelsebar elproduktion tillkommer och vad tekniken för smarta nät erbjuder för möjligheter idag. Per Halvarsson, Affärsutvecklare Smart Grid norra Europa, berättar om samarbetet med Vattenfall och arbetet med att utveckla elnätet på Gotland. [caption id="attachment_10295" align="alignleft" width="210" caption="Smarta elnät diskuteras i Vattenfalls energihus måndag 4 juli."]Smarta elnät diskuteras i Vattenfalls energihus måndag 4 juli.[/caption] Sedan följer en paneldiskussion om erfarenheter från utvecklingsarbetet på Gotland och förutsättningarna för att använda tekniken i stor skala på andra håll. I panelen ingår Tony Rosten, stf generaldirektör Energimarknads-inspektionen, Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten, Sven Jonsson, politiskt sakkunnig, näringsdepartementet, Åke Svensson, ordförande Gotlands regionstyrelse, och Lena Ek, Europaparlamentariker. Moderator är Mattias Johansson, vice vd för Tankesmedjan Fores. Energi-Europa På tisdagen ställer vi frågan ”Är Vattenfall en del av Energi-Europa?” Koncernchefen Øystein Løseth tar upp frågeställningar om Europas energiförsörjning och Vattenfalls roll – ett högaktuellt ämne mot bakgrund av Tysklands beslut att snabbavveckla kärnkraften. Förre detta utrikesminister Jan Eliasson sätter in Europa och energifrågorna i ett globalt perspektiv. I panelen ingår Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet, Lise Nordin (MP), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet, Lars Johansson (S), riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet. Moderator är Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten. Miniseminarier Vattenfalls miniseminarier (frukostseminarier) kommer att belysa • arbetet med hållbara städer, där transportsystem, energiförsörjning, vatten- och avloppssystem, byggnader och teknik utformas på ett miljövänligt och hållbart sätt, så att städernas system liknar de naturliga kretsloppen. • utvecklingen av elfordon där Vattenfall är med och utvecklar ny teknik som kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid från transportsektorn. • möjligheten för en familj att minimera sina utsläpp av koldioxid till en globalt hållbar nivå.