Nyhet | 2010-12-12 | 16:03

”Vattenfallandan lever kvar”

Under sina 44 år på Vattenfall har Sven Kranberg varit vattenrallare, stationsmontör, operatör på driftcentral, skyddsingenjör, lärare och mycket mer. Mycket har förändrats inom Vattenfall, men alla ställer upp när det verkligen gäller – då som nu. Sven Kranberg slutar på Vattenfall nu, drygt ett år i förtid, lockad av pensionerad hustru, barn, barnbarn, halvfärdig villa och sommarhus på Gotland. Han trivs utmärkt med sitt jobb och kanske gör bristen på lärare i ESA*, elsäkerhetsanvisningar, att han inte lämnar branschen för gott. Första anhalten på Vattenfall var som elmontör på stationsmontageavdelningen. Vid denna tid byggdes stora delar av stamnätet ut och Sven Kranberg åkte runt i landet med sin husvagn för att bygga nya 400 kV-stationer. – Det var ett väldigt roligt och intressant arbete. Vi var med från byggstart med elinstallation i byggnader och montage av kontrollanläggningar fram till drifttagning. Tidigt kände han Vattenfallandan. Montörerna ställde upp när det var driftstörningar för att slutkunderna snabbt skulle få tillbaka elen. De var stolta över att bygga bra och säkra anläggningar. [caption id="attachment_9054" align="alignleft" width="450" caption="Under sina 44 år på Vattenfall har Sven Kranberg varit vattenrallare, stationsmontör, operatör på driftcentral, skyddsingenjör, lärare och mycket mer. "]Under sina 44 år på Vattenfall har Sven Kranberg varit vattenrallare, stationsmontör, operatör på driftcentral, skyddsingenjör, lärare och mycket mer. [/caption] Intresse för arbetsmiljön väckt Det var samtidigt tufft för en ung vattenrallare att vara borta från familjen hela veckorna. Under åren som vattenrallare fick en del kollegor problem med alkohol. Det var en av orsakerna till Sven Kranbergs engagemang i arbetsmiljön. Han utsågs tidigt till skyddsombud och blev bland annat vice ordförande i Seko Energi Östsverige. 1980 började Sven som stationsmontör i Hallsberg och fick lära sig att styra delar av stamnätet från kontrollrummet och så småningom blev driftcentralen hans arbetsplats. Samordnar elsäkerhet 1995 lockades han till det då nybildade Miljökontoret inom Regionnät som skyddsingenjör där han bland annat gjorde utredningar om olycksfall. Han var även utlånad till Forsmark några dagar i veckan för att jobba med elsäkerhet och arbetsmiljö. Idag är Sven Kranberg sekreterare och sammankallande i Vattenfalls Elsäkerhetsforum. Som sådan samordnar han elsäkerheten inom Vattenfall Sverige, hanterar remisser och sammanställer svar. Han håller även i kontakterna med Svensk Energi, Elsäkerhetsverket och elbolag. Andra uppdrag är att utbilda i ESA och Säkerhet på väg. Som en av Vattenfalls representanter när nya ESA skrevs, har han hjälpt till att ta fram en metod för nedtagning av nödställd i stolpe och deltar i Svensk Energis projekt om trästolpar som kan leda ström. – Det är både viktigt och roligt att förmedla kunskaper om elsäkerhet. Vattenfallandan lever kvar Mycket har förändrats inom Vattenfall. Det är mer storskalighet, färre etableringar och mindre kontakter montörerna emellan. Men trots alla omorganisationer och lönsamhetskrav lever Vattenfallandan kvar, menar Sven. - För montörerna har det alltid varit viktigt att ta ansvar för slutkunderna, att se till att de får ljus och värme. Därför ställer montörerna alltid upp när det verkligen gäller – då som nu. *ESA = Elsäkerhetsanvisningar. Ingår i Svensk Energis EBR = Elbyggnadsrationalisering, ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar på 0,4-145 kV.