Nyhet | 2012-09-24 | 13:10

Vattenfallare hjälpte sjukhus i Afrika

Zombas centralsjukhus i Malawi i sydöstra Afrika fick i våras hjälp av två tyska Vattenfallmedarbetare att bygga en sex meter hög radiomast. Sedan 2005 har sex Vattenfallare arbetat på sjukhuset. Ulrich Endt och Danilo Gehrisch, som arbetar på Vattenfall i Tyskland, arbetade med detta biståndsprojekt under sin semester. – Förra året frågade sjukhusledningen om vi kunde reparera deras radiosystem, men den utrustning de hade gick inte att använda längre. Vi hade tur, eftersom den tyska nätoperatören 50 Hertz Transmission ställde upp och bytte ut radioutrustningen. Vi testade utrustningen, gjorde en del ändringar i programmeringen, och nu kan sjukhuset kommunicera med sina ambulansförare, säger Ulrich Endt. – Ambulanserna används bara för de mest akuta fallen. De som blir sjuka transporteras oftast till sjukhuset av sina familjer, som kan behöva gå i flera dagar för att komma fram, berättar Danilo Gehrisch. I många fall kan inte ens människors mest grundläggande behov tillgodoses i detta fattiga land. Därför lägger Ulrich Endt och Danilo Gehrisch ned en stor del av sin fritid på att samla in utrustning och verktyg. Nästa hjälpinsats förbereds Vid pumpkraftverket Markersbach förbereds nu nästa hjälpinsats. Fyrtiotre lådor, tre kabeltrummor, en hylla och tre kubikmeter förbandsmaterial har ställts i ordning för att skickas till Malawi. I slutet av oktober 2012 kommer två kollegor, Dirk Kleinert och Andreas Heylandt, att fortsätta insatserna i landet. Sjukhusets första telefonsystem installerades 2006 och drevs av en batterigenerator. Den nya kommunikationscentralen och ett lager färdigställdes 2008. I dag har sjukhuset radioutrustning, nödtelefonnummer och över hundra telefonlinjer till sitt förfogande. Personalen får stöd från flera olika affärsenheter inom Vattenfall. Den första luftkonditioneringsanläggningen levererades av Vattenfalls affärsenhet BU Hydro, BU Lignite bidrog med verktyg och BU Distribution stod för omformarna till elförsörjningen. Vattenfall Netcom stod för flygbiljetter, försäkringar och hälsovårds- och säkerhetsåtgärder inför varje resa. – Människorna där vet inte att vi kommer från Tyskland, men alla känner till att det är Vattenfall som har hjälpt till att hålla sjukhuset igång i åtta år, säger Ulrich Endt. En leende Danilo Gehrisch tillägger: – Respekten är stor för det vi uträttar. När vi promenerar genom staden är det många som säger doktor till oss. Vi svarar alltid att vi bara är ”telefondoktorer”. Zomba-sjukhuset, Malawi Malawi har 14 miljoner invånare, men bara två läkare per 100 000 personer. Det saknas pengar till läkemedel, teknisk utrustning, infrastruktur och bränsle. Zomba-sjukhuset är närmaste sjukhus för tre miljoner människor.