Nyhet | 2013-05-06 | 13:12

Vattenfalls anställda behandlas lika i Sverige, Tyskland och Nederländerna

Vattenfall ingick inte ett hemligt avtal med säljarna av Nuon som skyddar de holländska anställda mot uppsägning. Koncernens annonserade personalminskningar kommer att genomföras enligt plan och Vattenfall är överens med de svenska fackförbunden om att de svenska medarbetarna inte kommer behandlas annorlunda än anställda i Tyskland och Nederländerna. Sedan köpet av Nuon på sammanlagt 89 miljarder kronor har Vattenfall skrivit ner bokförda värden på goodwill och produktionstillgångar med sammanlagt 15 miljarder kronor. Den främsta anledningen är att antalet drifttimmar som anläggningarna är lönsamma har minskat på grund av låga produktionsmarginaler. – Köpet av Nuon gjordes i skenet av en växande efterfrågan på el. Efter 2009 har den ekonomiska recessionen och den ökande kapaciteten av förnybar energi drastiskt förändrat elmarknaden. Det kan noteras att kort tid före Vattenfalls köp av Nuon hade det stora tyska energiföretaget RWE köpt holländska Essent, ett företag ungefär lika stort som Nuon, för ungefär lika mycket pengar. I sitt senaste bokslut skrev RWE ned sina holländska produktionstillgångar med 1,7 miljarder euro, det vill säga ungefär 15 miljarder kronor, förklarar Vattenfalls vd Øystein Løseth. Debattartikel I söndagens Svenska Dagbladet föreslår Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) i en debattartikel att regeringen tillsätter en haveriutredning om köpet av Nuon. Andersson och Bolund skriver bland annat om att hemliga avtal ska skydda holländska anställda mot uppsägning och att svenska anställda i stället drabbas av neddragningar. Andersson och Bolund skriver: ”Vi menar att det är dags att tillsätta en haverikommission för att en gång för alla lägga korten på bordet i denna affär, som är så viktig för svensk ekonomi och möjligheterna att använda Vattenfall för en grön omställning. Alla företag – liksom regeringar – gör ibland dåliga affärer. Men det som skiljer en professionell hantering från en amatörmässig, är att man noga utreder varför det blev fel. Var de ansvariga, däribland regeringen, fullt informerade och, om så inte var fallet, varför inte? För att undvika att misstagen upprepas är det centralt att klarlägga vem som bär ansvaret inom regeringen vid stora företagsaffärer.” Kommersiella grunder Alla beslut som rör driften i Nuon fattas huvudsakligen på kommersiella grunder. Vattenfall ingick inte ett hemligt avtal med säljarna av Nuon som skyddar de holländska anställda mot uppsägning säger HR-chef Olof Gertz. – Uppgifterna är felaktiga vilket vi även har påpekat. Det bildades en stiftelse, Nuon Energy Public Assurance för att övervaka avtalet med Vattenfall vilket varit känt sen affären genomfördes 2009. Stiftelsen innebär ett ömsesidigt ansvarstagande för den holländska verksamheten. Alla beslut som rör driften i Nuon fattas dock huvudsakligen på kommersiella grunder. Vattenfall vill vara en långsiktig och socialt ansvarstagande ägare av Nuon. Enligt en överenskommelse med de svenska fackförbunden kommer Vattenfalls svenska medarbetare inte att behandlas annorlunda än anställda i Tyskland och Nederländerna. Koncernens annonserade personalminskningar kommer att genomföras enligt plan. – Jag är nöjd med den konstruktiva dialog vi har haft idag med de svenska facken och jag är säker på att vi kommer att kunna genomföra våra kostnadsbesparingar på ett ansvarsfullt sätt, säger Øystein Løseth.