Nyhet | 2009-09-15 | 15:55

Vattenfalls ansvar för kärnkraft i Tyskland

De ekonomiska konsekvenserna för Vattenfall vid en eventuell kärnkraftolycka vid något av bolagets tyska kärnkraftverk diskuteras i en artikel i Svenska Dagbladet. Karl Bergman, direktör Vattenfall Kärnkraft, svarar här.

brunsbuettel_450

I sak är artikeln korrekt. Förutsättningarna för att driva kärnkraft i Sverige och Tyskland skiljer sig åt, eftersom lagstiftningen för kärnkraftsansvar i de båda länderna ser olika ut. I Sverige är kärnkraftsoperatörer ekonomiskt ansvariga till en viss nivå. I Tyskland har operatören ett obegränsat ansvar för kostnader som uppstår vid en eventuell olycka. Men precis som i all annan verksamhet försäkrar sig företag. I Tyskland har Vattenfall en gemensam försäkring tillsammans med övriga tyska kärnkraftoperatörer, som uppgår till 23 miljarder kronor, med en årlig premie på drygt 15 miljoner kronor. Vattenfall har valt att driva kärnkraftverksamhet i både Tyskland och Sverige. Tillsammans med stora satsningar på förnybar energi och tekniker för att rena kolkraft ser Vattenfall kärnkraft som ett centralt kraftslag för att nå våra mål om klimatneutralitet. Totalt finns idag cirka 440 reaktorer i ett trettiotal länder i världen. Tillsammans producerar de omkring 14 procent av världens elbehov. Ett fyrtiotal nya reaktorer är under uppbyggnad. De reaktorer som Vattenfall driver, både i Sverige och Tyskland, tillhör världens mest beprövade. Den typ av omfattande olycka som artikeln i Svenska Dagbladet utgår från har aldrig hänt med den här typen av reaktorer. Tillsammans med en idag mångårig erfarenhet av kärnkraft, plus ett ständigt arbete för att ytterligare maximera säkerheten genom årliga investeringar på drygt 3 miljarder kronor årligen i våra kärnkraftverk, ger det oss goda skäl att fortsätta vara trygga med kärnkraftens säkerhet. Karl Bergman, direktör Vattenfall Kärnkraft