Nyhet | 2012-03-29 | 10:04

Vattenfalls Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011

Vattenfall publicerar idag sin Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2011. Årsredovisningen innehåller utförlig information om Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens utveckling under 2011. Dessutom innehåller den en genomgång av Vattenfalls strategi, marknads- och konkurrenssituation samt Vattenfalls rörelsesegment. - 2011 var ett i flera avseenden tufft år för hela energisektorn men Vattenfall har framgångsrikt genomfört en rad åtgärder för att öka lönsamheten och förbättra den finansiella ställningen. Jag är nöjd med det resultat vi uppnått under 2011, särskilt mot bakgrund av den stora resultatbelastningen till följd av det oväntade tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft, kommenterar VD Øystein Løseth i årsredovisningen. Årsredovisningen finns att ladda ner på följande sidor: På svenska: www.vattenfall.se/arsredovisning På engelska: www.vattenfall.se/csr På engelska: www.vattenfall.com/csr Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.