Nyhet | 2008-05-27 | 08:40

Vattenfalls Birgit Bodlund leder arbete för global biobränslestandard

Svenska SIS (Swedish Standards Institute) har fått förtroendet att leda det internationella arbetet för att fastställa en global standard för fasta biobränslen. Ett första möte ägde rum den 21-23 maj utanför Stockholm och till ordförande valdes Vattenfalls Birgit Bodlund.

Birgit är Senior Advisor på Vattenfall, hon har forskat om energisystem och är adjungerad professor vid Lunds Universitet. På Vattenfall har Birgit bland annat lett arbetet med att införa livscykelanalyser och miljödeklarationer.

- Självklart känns det hedrande att bli vald till ordförande för arbetsgruppen, kommenterar Birgit Bodlund. Men viktigare är att Sverige nu får ta på sig ledartröjan i det viktiga arbetet för en global standard för fasta biobränslen. Vi behöver ett gemensamt regelverk för en effektiv handel och användning och för att kunna hålla
koll på utsläppen.

Den nya globala standarden ISO/TC 238 är ett regelverk för fasta biobränslen för alla världens länder. Regelverket beskriver hur biobränslen ska definieras, hur man mäter värmevärden, fukthalt, kemiskt innehåll med mera. Ett regelverk underlättar för köpare och säljare men också arbetet med att kartlägga miljöpåverkan.

Målet med arbetet är att minska de globala koldioxidutsläppen genom ökad användning av fasta biobränslen. Viktiga medlem-
länder i projektet, utanför Europa, är Indien, Kina och USA.

Om SIS

SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. De mest kända internationella standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. SIS internationella partners är CEN (Europa) och ISO (globalt).

Läs mer på www.sis.se (nytt fönster)