Nyhet | 2011-02-08 | 14:38

Vattenfalls CSR-arbete inflytelserikt

Åsa Pettersson, chef för Public & Regulatory Affairs på Vattenfall i Sverige, har utsetts till en av de mest inflytelserika personerna när det gäller att påverka företagens hållbarhetsarbete av affärstidningen ”CSR i Praktiken.se. [caption id="attachment_9814" align="alignleft" width="136" caption="Åsa Pettersson hamnade på tolfte plats på listan över Sveriges 100 mest inflytelserika personer inom CSR-området."]Åsa Pettersson hamnade på tolfte plats på listan över Sveriges 100 mest inflytelserika personer inom CSR-området.[/caption] Åsa Pettersson hamnade på tolfte plats på listan över Sveriges 100 mest inflytelserika personer inom CSR-området. Hon har i ett antal år ansvarat för CSR-frågor på Vattenfall, inklusive hållbarhetsredovisningen som visar hur företaget bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. När Åsa Pettersson blir ombedd att fundera över orsakerna till utnämningen, förklarar hon att Vattenfalls engagemang för att möta samhällets energibehov på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, har en stor påverkan på samhället. – Det är av avgörande vikt att hålla nära kontakt med koncernledningen för att man ska kunna arbeta med CSR-frågor på ett framgångsrikt sätt, säger hon. Lyssna, förstå och göra avvägningar Många intressenter har mycket höga förväntningar på Vattenfall, och de representerar ofta skiftande intressen och motstridiga behov. Att lyssna på, förstå och göra avvägningar mellan de diversifierade och ibland motstridiga prioriteringarna från alla olika intressenter, är en viktig del av Vattenfalls sociala företagsansvar, och interaktion med intressenterna är en process som pågår i nästan varje del av Vattenfalls verksamhet. – Hållbarhetsredovisningen, som vi gör varje år, är det viktigaste verktyget för att kommunicera CSR-frågor, såväl internt som externt, förklarar Åsa Pettersson Att arbeta med CSR-frågor inom Vattenfall kan innebära att man befinner sig i en utsatt position, säger hon. Hennes förmåga att hålla huvudet kallt har visat sig vara en viktig egenskap när kraven från olika intressenter är höga. – En stor del av CSR-arbetet sker i affärsdivisionerna. Inom CSR-funktionen samordnar vi arbetet och informerar vi om vad vi gör, och vi tar initiativ tillsammans med verksamheten inom CSR-området. Uppförandekoden för leverantörer som infördes 2008 är ett sådant exempel. Nästa hållbarhetsredovisning 31 mars Nästa hållbarhetsredovisning kommer att publiceras den 31 mars, med fokus på Vattenfalls sex energislag. – Vår hållbarhetsredovisning innehåller en formell redovisningsdel, utformad enligt riktlinjerna G3 Sustainability Reporting Guidelines från Global Reporting Initiative (GRI), för att få mätbara resultat och kunna presentera information som är öppen, tydlig och möjlig att använda vid internationell jämförelse, säger Åsa Pettersson.