Nyhet | 2012-10-25 | 10:01

Vattenfalls elbarometer: En femtedel av svensk elkonsumtion i vattenmagasinen

Vattenmagasinen är nu fyllda till 90 procent och energiinnehållet räcker till en femtedel av Sveriges totala elkonsumtion i ett år. Det är ett bra utgångsläge inför höstens elprisutveckling och minskar riskerna för markant stigande elpriser i höst, enligt Vattenfalls senaste Elbarometer. - Den goda vattentillgången i kombination med ekonomisk oro i Europa begränsar riskerna för att elpriserna sticker iväg kraftigt den närmaste tiden, säger Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning. 5-10 procents lägre elpriser Vattenfalls ettårsavtal ligger just nu på 92,3 öre per kWh, cirka 8 öre lägre jämfört med samma period förra året, och treårsavtalet ligger cirka 5 öre lägre, på 95,5 öre per kWh. 86 procent av Vattenfalls elkunder valde fast elpris den senaste månaden. - Vi har fortfarande 5-10 procent lägre elpriser på fasta avtal nu jämfört med samma period förra året och marknadspriserna på elbörsen Nord Pool indikerar just nu inga dramatiska ökningar den kommande tiden, säger Magnus Holm. Den första oktober infördes kostnadsfri timmätning till kunder i Sverige. Vattenfall har sedan flera månader haft produkten timbaserat rörligt elpris men efter att den nya lagen trädde i kraft, har intresset ökat. - Vi har sett ett större intresse än väntat men det är viktigt att komma ihåg att det är främst de med högre elförbrukning, och som är villiga att se över sin användning, som sparar på den produkten, säger Magnus Holm.