Nyhet | 2012-09-27 | 08:30

Vattenfalls Elbarometer: Regn och ekonomisk oro bäddar för låga elpriser

Vattennivåerna i magasinen i norr ligger väl över medelvärdet för perioden och de första långsiktiga väderprognoserna inför hösten pekar på milt och vått väder. Det bäddar för att fjolårets låga elprisnivåer håller i sig även i höst, enligt Vattenfalls senaste Elbarometer. Hösten är en viktig period för vattenkraften då det normalt kommer mycket nederbörd som fyller på magasinen inför vintern. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen i Sverige ligger dock redan på 88 procent, jämfört med medelvärdet på 81 procent.* Nivåerna ligger därmed nära fjolårets nivåer vid den här tiden, alltså väl över 2010 års nivåer på runt 70 procent. ”De höga vattennivåerna bidrar till att hålla elpriserna nere. Prisbilden på elbörsen indikerar just nu att elpriserna förväntas ligga kvar på de här, lägre, nivåerna en bra stund”, säger Magnus Holm, chef för Vattenfall Försäljning. Den ekonomiska oron i Europa och USA sätter också press nedåt på elpriserna. Weather Services International senaste säsongsprognos förstärker också bilden av att elprisnivåerna bör hålla sig kvar på lägre nivåer, då man just nu förväntar sig en varmare och blötare höst än normalt. Det rörliga spotpriset, som bland annat styrs av en ökande elkonsumtion i takt med att kylan tilltar, förväntas dock stiga vilket är normalt för årstiden. Bundna avtal populärast Vad gäller avtalstrender, visar Elbarometern få större förändringar den senaste månaden jämfört med för en månad sedan, för tre månader sedan och för ett år sedan. ”Vi ser att ungefär 80 procent av dem som nytecknar avtal väljer fast elpris och allra populärast är ettårs- och treårsavtal”, säger Magnus Holm. Han påpekar att prisbilden på elmarknaden just nu ligger cirka tio procent lägre än föregående år, det vill säga markant lägre jämfört med 2010. ”Det är ett gynnsamt prisläge för elkonsumenterna just nu och det är viktigt att göra ett aktivt val av elavtal, oavsett om man väljer fast eller rörligt elpris, eller en kombination av båda”, säger Magnus Holm. *1960-2009