Nyhet | 2008-03-13 | 16:00

Vattenfalls elproduktion i Norden 2007: Mer än fördubblad produktion från vindkraft

Förra året producerade Vattenfall 91,1 TWh (terawattimmar) el i Norden, nästan 23 procent av all el som användes i de nordiska länderna. Det är den näst högsta produktionen någonsin och ett stort bidrag är naturligtvis att verksamheten i Danmark tillhört Vattenfall hela året.

Av den totala produktionen är mer än 88 procent eller 84 TWh så gott som fri från koldioxidutsläpp och en dryg tredjedel är förnybar produktion, 34,8 TWh.

Produktionen från vindkraften har mer än fördubblats från 0,5 till 1,2 TWh. I slutet av 2007 stod vindkraftparken Lillgrund klar och började producera el. Det betyder ett tillskott på ytterligare cirka 0,3 TWh per år.

Vattenkraften hade ett normalt år och producerade 33,6 TWh. Det är en ökning med nästan 3 TWh jämfört med 2006. Ökningen beror på att 2007 var ett år med normal nederbörd, medan föregående år var ett torrår.

Kärnkraften producerade 48,8 TWh. Det är något sämre än förväntat och beror dels på att Forsmark i början av året stod stilla för att åtgärda en del brister och dels på att sommarens ombyggnadsarbeten i Ringhals försenades. Å andra sidan har Ringhals höjt sin effekt med cirka 70 MW under året. Det innebär en ökad produktion med cirka 600 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till 120 000 hem.

De stora investeringsprogrammen för att öka andelen förnybar produktion och även investera i ännu högre säkerhet, bättre miljöegenskaper och ökad elproduktion i befintliga anläggningar, har gått in i en intensiv period. Mycket stora och omfattande installationer sker nu i våra anläggningar. Under 2007 avslutades också stora projekt med att förbättra dammsäkerheten vid vattenkraftanläggningarna.

Vattenfalls elproduktion i Norden 2007, TWh

Vattenkraft: 33,6
Kärnkraft: 48,8
Fossilkraft: 7,1
Vindkraft: 1,2
Biobränsle, avfall: 0,4
Totalt: 91,1