Nyhet | 2009-06-10 | 18:03

Vattenfalls energi- och klimatvecka - andra dagen

Världen behöver elektricitet, värme och kyla. Den behöver energi. Men all utvinning av energi påverkar miljön på ett eller annat sätt. Fossila bränslen som brunkol, olja och naturgas står fortfarande för omkring 80 procent av världens huvudsakliga energitillgångar. Kärnkraftens roll debatteras än. Kraft från förnyelsebara källor räcker inte till på kort sikt. Är det möjligt att förse energi till ett hållbart samhälle? Vilka energikällor, lösningar och teknologier är acceptabla och realistiska? Och inom vilket tidsperspektiv kan de användas? På temat "Energi för ett hållbart samhälle" hördes under energi- och klimatveckas andra dag talare från SEB, Siemens, Skanska, Volvo, WWF och Vattenfall. Dagen inleddes av Hans von Uthmann, chef Vattenfall Norden, som började med att framhålla kärnkraftens stora betydelse för Sveriges energiförsörjning idag. Var sjätte kilowattimme el som används i Sverige kommer från Forsmark, påpekade han. - Ny kunskap och ny teknik har tillkommit sedan våra kärnkraftverk byggdes. Idag moderniseras de för att höja säkerheten och effektiviteten i existerande anläggningar. Tuomo Hatakka, affärsområdeschef för Vattenfall Centraleuropa, framhöll betydelsen av energisektorns modernisering och högteknologiska lösningar. - Kol anses som en del av problemet, men i själva verket är det koldioxidutsläppen som är problemet. Kol har en framtid, men inte CO2-utsläpp. Med CCS-teknik kan kol bli en del av framtidens hållbara samhälle. Klas Eklund, Senior Economist på SEB, belyste under energi- och klimatveckans andra dag de ekonomiska aspekterna av arbetet för att hejda klimatförändringen. Han framhöll vikten av ett pris på utsläpp, helst ett globalt pris, även om det är svårt att åstadkomma. - Införandet av ett pris på utsläpp vore en korrigering av en brist i marknadsekonomin. Arne Mogren, chef för Vattenfalls klimatarbete, framställde den långsiktiga visionen av ett samhälle med utsläpp på ett ton koldioxid per person och år, som är nödvändig för att stabilisera atmosfärens koldioxidhalt på 450 ppm (miljondelar). - Men det som behövs är ledarskap och politisk vilja. Men det som behövs är ledarskap och politisk vilja. Anna Borg, försäljningschef på Vattenfall Norden, talade om samarbeten där Vattenfall hjälper kunder som till exempel Ikea, Holmens bruk och Vargön till en effektivare energianvändning - En hållbar stad handlar om att vi ska klara våra energibehov på ett sätt så att framtida generationer också klarar sina. Chefen för Siemens energidivision, Wolfgang Dehen, delade med sig av Siemens erfarenheter i en studie på München där man visar hur staden kan göras fri från koldioxidutsläpp till 2058, genom effektivare energianvändning och intelligenta lösningar när det gäller byggteknik, kommunikationer och användning av ny teknik. Noel Morrin, miljöchef på Skanska, efterlyste högre krav från EU när det gäller byggnader. - Vi kan idag bygga hus med halverad energiförbrukning, men EU nöjer sig med att kräva 25 procents minskning. Vi vill att EU höjer kraven och att samma regler gäller i alla EU-länder, sa han Stephen Odell, vd för Volvo Cars, beskrev några av utmaningarna med elbilar under eftermiddagen på energi- och klimatveckan. - Den största är att utveckla batterier som har tillräckligt hög kapacitet, men som inte väger för mycket. En annan utmaning är att övertyga kunderna om fördelarna. Oliver Weinmann, chef för Innovation Management vid Vattenfall i Tyskland talade om försöket som görs i Berlin i sommar med 50 stycken MINIe-bilar i samarbete med BMW. - De stora möjligheterna som elbilar ger är minskade koldioxidutsläpp och renare luft och vi minskar också beroendet av att importera olja. För elindustrin kan eldrivna fordon bli en ny viktig affärsmöjlighet.