Nyhet | 2009-06-09 | 17:36

Vattenfalls energi- och klimatvecka - första dagen

Dagens talare var många, och representerade en mängd olika aspekter av energiområdet. Näringsminister och vice statsminister Maud Olofsson inledde Vattenfalls energi- och klimatvecka i Stockholm genom att berätta hur glad hon var över att Vattenfall har tagit initiativ till de här tre dagarnas diskussion om energin och klimatet i framtiden. - Mitt miljöintresse började när jag var 14 år. Jag undrar också varför ingen lyssnade på oss då vad vi hade att säga. Nu 35 år senare är jag glad över att Vattenfall arrangerar dessa klimat och energidagar. Maud Olofsson konstaterade att Vattenfall har höga ambitioner när det gäller att göra rätt saker med miljön i framtiden. Den närmaste tiden måste världen hitta nya sätt att producera ren energi. - Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, slog Maud Olofsson fast. Stefan Henningsson, klimatansvarig på Världsnaturfonden (WWF) i Sverige talade om att kostnaden för att utveckla och nyttja solenergi är väldigt låg. - Solenergi är det som växer snabbast. Faktum är att på en yta lika stor som Värmland skulle man i Sahara kunna förse hela Europa med solenergi. Han slog också fast att Vattenfall har en ljus framtid. Stefan Henningsson pratade mycket om att man redan nu måste ändra sitt sätt att se på energi och att det tar lång tid att förändra vanor. Göran Lundgren, chef för Business Development Vattenfall Pan Europe, pratade om hur viktigt det är att Vattenfall jobbar på olika spår när det gäller framställning av elektricitet. Vattenfall jobbar med vattenfall, vågkraft, vindkraft och biomassa. - Men vi måste också utveckla kärnkraften och dessutom göra kolkraften ren. Efterfrågan på energi kommer att öka framöver, därför måste vi titta på olika energislag. Lina Bertling, professor på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg påpekade hur viktigt det är med ett pålitligt kraftnät. - Länderna i Norden var tidigt ute med samarbeten när det gäller kraftnät. Faktum är att Norge och Sverige var först i världen med ett sådant samarbete. Men hon var också noggrann med att tala om att det tar tid att bygga nya kraftnät. Kraftnät är en infrastruktur och påtalade att vi måste planera ny infrastruktur i god tid. Eftermiddagen ägnades mycket tid åt att tala om CCS, Carbon Capture & Storage. Med andra ord lagring av koldioxid i marken. Lars Strömberg, chef för Vattenfalls forskning- och utvecklingsavdelning var sist ut talade: Han diskuterade hur det går till att lagra koldioxid i marken och talade om framtidens energikällor. Frågorna från åhörarna var många och en intressant fråga som kom upp vad som idag finns på det ställe där koldioxiden ska lagras. - Idag finns där något som vi kallar för geologiskt vatten, berättade Lars Strömberg. Geologiskt vatten innehåller salt och mineraler och är inte samma sak som vanligt dricksvatten som finns högre upp vid markytan, slog Lars Strömberg fast. - Vad gäller framtiden energikällor finns många framtida alternativ som vi tittar på, exempelvis biomassa, vindkraft, vågkraft. Men dessa räcker inte till för att täcka energibehovet i världen. Det måste till mer. Och det tar tid att utveckla nya energiformer, så långt som 20-25 år innan de blir realitet.