Nyhet | 2013-05-10 | 19:10

Vattenfalls ersättningar till traders under branschsnittet

Vattenfalls ersättningar till traders är inte marknadsledande utan ligger under branschsnittet, visar jämförande undersökningar med andra företag. Vattenfall har tak på bonusutbetalningarna såväl på individuell som på övergripande nivå. Vattenfall har nyligen låtit göra en sådan extern benchmark inför perioden 2013-2014 och har gjort vissa justeringar i ersättningssystemet som implementeras just nu. Stefan Dohler, chef för Vattenfalls affärsdivision Asset Optimisation and Trading, säger: - Vattenfalls tradingavdelning uppvisar stabil lönsamhet under kontrollerade risker. Upp till 50 medarbetare har möjlighet att uppnå hög bonus för utmärkta insatser, helt i linje med marknadspraxis. På marknaden råder hög konkurrens om denna begränsade skara specialister. På grund av konkurrensen om vissa specialister vill Vattenfall inte tillkännage detaljerna, vilket inte heller konkurrenterna gör. BU Trading sysselsätter totalt 230 personer och inom verksamheten finns energimäklare (traders), analytiker och olika stödfunktioner. Vattenfall bedriver tradingverksamhet i Stockholm, Hamburg och Amsterdam. Ersättningen till traders består av en fast och en rörlig del, säger Stefan Dohler. - Bonusen för traders är kopplad till Tradings resultat, och den årliga net contribution varierar mellan 2-3 miljarder SEK. Högsta möjliga utbetalning för hela gruppen under ett visst år enligt rådande system är 20.3 miljoner euro. Dessutom finns det individuellt satta gränser för varje person, beroende på befattning och anställningstid. Bonusen baseras på en 24-månadersperiod där Vattenfall har möjlighet att hålla inne eller kräva tillbaka bonusutbetalningar. - Externa benchmarking-företag bekräftar att Vattenfalls ersättningar till våra traders inte är marknadsledande och förutom procentsatsen på bonusen är det många tradingföretag som saknar tak på sina bonussystem, säger Stefan Dohler. Fakta BU Trading BU Trading är navet för handel i Vattenfallkoncernen. BU Trading handlar med el, gas, kol,olja, biomassa samt CO2-optioner och frakt. BU Trading är en del av affärsdivisionen Asset Optimisation and Trading.