Nyhet | 2011-01-28 | 11:58

Vattenfalls finansdirektör kommenterar nedskrivning av goodwill

Den 26 januari tillkännagav Vattenfall att företaget, på grund av försämrade marknadsförhållanden till följd av den finansiella och ekonomiska krisen, har beslutat att göra en nedskrivning på 4,3 miljarder SEK av goodwill* relaterat till Business Group Benelux. Om detta rapporteras i ett flertal media,  bland annat E24, Dagens Industri, SvD och DN. I en kommentar säger Vattenfalls finansdirektör Dag Andresen: - I enlighet med god redovisningssed har vi nu avslutat den sedvanliga årliga testningen av goodwill*. Resultatet av denna omfattande utvärdering visade att vi i vår redovisning hade ett bokfört värde som var omkring 10 procent för högt. Detta beror främst på de försvagade utsikterna för marknadspriserna på elektricitet och gas jämfört med februari 2009, då vi skrev under avtalet gällande förvärvet av N.V. Nuon Energy. Vid den tiden var det överenskomna inköpspriset ett rimligt marknadspris, och vi känner oss säkra på att förvärvet av Nuon på sikt kommer att leda till den vinst vi förväntar oss. *Goodwill är en så kallad immateriell tillgång. Efter ett förvärv finns goodwill med i det förvärvande företagets balansräkning i form av den summa med vilken inköpspriset överskrider det bokförda värdet på företagets eget kapital, förutsatt att överskottet inte har allokerats till tillgångar i det förvärvade företaget.